Medisinsk mikrobiologi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Målgruppen for denne boken er medisinstudenter, men den er også egnet for sykepleier-, bioingeniør- og realfagsstudenter.

  Medisinsk mikrobiologi har en stor agensdel og en noe mindre organsykdomsdel. Den er oversiktlig og brukervennlig, og inneholder flere figurer og tabeller.

  Boken er skrevet av spesialister i mikrobiologi, slik at den har fått en klinisk profil. Dette har man oppnådd ved å trekke inn historiske data som i kapitlet om meningokokker og data fra MSIS – Meldingssystem for smittsomme sykdommer om HIV. Dette kunne man gjort mer av. Avdeling for virologi ved Folkehelsa og MSIS har meldt at norske laboratorier har diagnostisert mellom 2 000 og 4 000 tilfeller av luftveisklamydia og rundt 2 000 mykoplasma- og kikhostetilfeller de siste årene. Dette har ikke gjort noe særlig inntrykk på lærebokforfatterne, ikke alle kapitlene er like oppdatert, men mer en gjentakelse fra forrige utgave. Kapitlet om HIV gir en fin oversikt inkludert nyere biologisk forståelse mens man for Herpes simplex har valgt å beholde forrige utgaves biologiske forståelse. Mangel på referanser gjør det vanskelig for leseren å sjekke forfatterne og det bør den kritiske leser oppfordres til. For en som til daglig ikke arbeider med bakterier, er uttrykk som bevegelige bakterier nokså ubegripelig. Bakteriologiske diagnostiske beskrivelser bør tas med der det øker forståelsen for bakteriens evne til å forårsake infeksjon. Eller man vil forklare noen av prinsippene for diagnostikk, men da må man forklare mer.

  En fyldig lærebok i mikrobiologi kan nå mange. Denne boken hører hjemme som lærebok ved norske universiteter og høyskoler. Mange praktiserende helsearbeidere i og utenfor sykehus vil ha glede av boken som lære- og oppslagsbok. En god lærebok må derimot ha med referanser for den vitebegjærlige som vil orientere seg mer i faget. Ta det med i neste utgave!

  Tore JarlGutteberg

  Mikrobiologisk avdeling

  Regionsykehuset i Tromsø

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media