Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Fra barn og fulle folk skal man høre sannheten, heter det. I medisinske kretser kommer sannheten gjerne fra en pensjonert kollega: «Jeg har en del historier på lager. De fleste har jeg hørt av lærere og eldre kolleger den gang jeg var så ung og uerfaren at jeg lo hjertelig, noe jeg gremmes over av og til når jeg leser om pasienter som klager over uforskammede leger i pressen,» skriver vår historieinteresserte pensjonist.

Anbefalte artikler