Færre tidsskrifter i bibliotekene

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Prisen på vitenskapelige tidsskrifter er i sterk vekst. De gjennomsnittlige abonnementsprisene fra noen av de største forlagene (MCB University Press, Wiley, Elsevier) økte fra 1998 til 1999 med 19–27 % (1). De såkalte akkvisisjonsutgiftene ved norske biblioteker økte fra 1995 til 1999 med 22 %, i en periode da konsumprisindeksen økte 11 % (2). Det dyreste av alle tidsskrifter, Brain Research, koster nå omtrent 130 000 kroner for fire nummer per år.

Antall løpende tidsskrifttitler har økt fra 1988 til 1999 (tab 1) (2). Fra 1995 til 1999 var det på landsbasis en økning på 5 %, denne beror i hovedsak på en økning i Nasjonalbiblioteket på 63 % og ved de statlige høyskoler på 15 %. Universitetsbiblioteket hadde en nedgang på 14 %, de vitenskapelige bibliotekene en nedgang på nesten 42 % og andre høyskolebiblioteker en nedgang på 4 %. I samme periode var den totale utlånsveksten ved fag- og forskningsbibliotekene 10 %. Mesteparten av veksten kom ved høyskolene.

– De forskningstidsskrifter som vil overleve, er antakelig de som kommer til å satse i hovedsak på elektronisk publisering, sier professor Jan Gunnar Bjålie ved Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo, i en kommentar. – Det vanlige er etter hvert blitt at bibliotekene betaler et ganske dyrt abonnement, som inkluderer tilgang til en elektronisk versjon for institusjonen det er knyttet til, i tillegg til papirversjonen av bladet. I lengden vil forlagene neppe finne det regningssvarende å produsere papirversjonen, tror han.

Det finnes oppfordringer til forfattere om å undersøke abonnementspolitikken til tidsskrifter de ønsker å publisere i, og eventuelt å boikotte innsending av manuskripter til dem som tar urimelige priser. Bjålie kjenner ikke til at en slik form for boikott forekommer i vesentlig grad i medisinske miljøer. Noen nettsteder for tidsskrifter har tilbud om å bestille enkeltartikler mot belastning av kredittkort el. Ved Anatomisk institutt forsøker de ikke å bestille slike artikler, da man er mot denne politikken og ikke ønsker at forlaget skal bli inspirert til å fortsette den.

Tabell 1 Kostnader i norske kroner for abonnement av noen populære medisinske tidsskrifter 2001. Prisene er avrundet pga. betaling på ulike tidspunkter til litt ulike pund- og dollarkurser.

American Journal of Physiology

29 190

Annals of Internal Medicine

3 180

Archives of Internal Medicine

3 850

BMJ

3 880

Cancer

6 310

Cancer Research

16 630

Cell

8 400

Circulation

6 500

Critical Care Medicine

1 910

Immunological Reviews

4 350

Immunology

7 640

JAMA

3 750

Journal of Hypertension

9 120

Journal of Urology

6 010

Kidney International

10 110

Lancet

4 980

Läkartidningen

890

Nature

5 050

Nature Genetics

7 280

Nature Medicine

7 100

New England Journal of Medicine

4 060

Oncogene

32 340

Science

4 400

Ugeskrift for læger

2 130

Anbefalte artikler