Færre tidsskrifter i bibliotekene

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Siden 1995 har antall tidsskrifter i universitetsbibliotekene falt med 14 % og i de vitenskapelige bibliotekene med 42 %. Årsaken er dyre abonnementsutgifter.

  Artikkel

  Prisen på vitenskapelige tidsskrifter er i sterk vekst. De gjennomsnittlige abonnementsprisene fra noen av de største forlagene (MCB University Press, Wiley, Elsevier) økte fra 1998 til 1999 med 19–27 % (1). De såkalte akkvisisjonsutgiftene ved norske biblioteker økte fra 1995 til 1999 med 22 %, i en periode da konsumprisindeksen økte 11 % (2). Det dyreste av alle tidsskrifter, Brain Research, koster nå omtrent 130 000 kroner for fire nummer per år.

  Antall løpende tidsskrifttitler har økt fra 1988 til 1999 (tab 1) (2). Fra 1995 til 1999 var det på landsbasis en økning på 5 %, denne beror i hovedsak på en økning i Nasjonalbiblioteket på 63 % og ved de statlige høyskoler på 15 %. Universitetsbiblioteket hadde en nedgang på 14 %, de vitenskapelige bibliotekene en nedgang på nesten 42 % og andre høyskolebiblioteker en nedgang på 4 %. I samme periode var den totale utlånsveksten ved fag- og forskningsbibliotekene 10 %. Mesteparten av veksten kom ved høyskolene.

  – De forskningstidsskrifter som vil overleve, er antakelig de som kommer til å satse i hovedsak på elektronisk publisering, sier professor Jan Gunnar Bjålie ved Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo, i en kommentar. – Det vanlige er etter hvert blitt at bibliotekene betaler et ganske dyrt abonnement, som inkluderer tilgang til en elektronisk versjon for institusjonen det er knyttet til, i tillegg til papirversjonen av bladet. I lengden vil forlagene neppe finne det regningssvarende å produsere papirversjonen, tror han.

  Det finnes oppfordringer til forfattere om å undersøke abonnementspolitikken til tidsskrifter de ønsker å publisere i, og eventuelt å boikotte innsending av manuskripter til dem som tar urimelige priser. Bjålie kjenner ikke til at en slik form for boikott forekommer i vesentlig grad i medisinske miljøer. Noen nettsteder for tidsskrifter har tilbud om å bestille enkeltartikler mot belastning av kredittkort el. Ved Anatomisk institutt forsøker de ikke å bestille slike artikler, da man er mot denne politikken og ikke ønsker at forlaget skal bli inspirert til å fortsette den.

  Tabell 1

  Kostnader i norske kroner for abonnement av noen populære medisinske tidsskrifter 2001. Prisene er avrundet pga. betaling på ulike tidspunkter til litt ulike pund- og dollarkurser.

  American Journal of Physiology

  29 190

  Annals of Internal Medicine

  3 180

  Archives of Internal Medicine

  3 850

  BMJ

  3 880

  Cancer

  6 310

  Cancer Research

  16 630

  Cell

  8 400

  Circulation

  6 500

  Critical Care Medicine

  1 910

  Immunological Reviews

  4 350

  Immunology

  7 640

  JAMA

  3 750

  Journal of Hypertension

  9 120

  Journal of Urology

  6 010

  Kidney International

  10 110

  Lancet

  4 980

  Läkartidningen

  890

  Nature

  5 050

  Nature Genetics

  7 280

  Nature Medicine

  7 100

  New England Journal of Medicine

  4 060

  Oncogene

  32 340

  Science

  4 400

  Ugeskrift for læger

  2 130

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media