Et supplement for studenter

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boken tar utgangspunkt i de 100 tilstander som er vanligst til avsluttende eksamen ved medisinske fakulteter i Storbritannia, og er i hovedsak en bok i klinisk undersøkelse.

  Tilstandene er delt inn etter kapitler for hvert organsystem. I alt omfattes en rekke indremedisinske og nevrologiske tilstander, samt noe om hud, øye og nevrologi. Forfatterne tar bare i liten grad for seg ortopediske og kirurgiske tilfeller.

  For hvert kapittel beskrives innledningsvis gangen i den kliniske undersøkelsen for det aktuelle organ. Denne er formulert slik man vil gå frem hvis man er i en eksamenssituasjon. Deretter følger 1 – 2 sider med presentasjon av hver av de tilstandene som inngår i kapitlet. Dette er først og fremst en bok i klinisk undersøkelse, og den tar ikke for seg anamnestiske spørsmål, etiologi, videre diagnostiske tiltak eller behandling. Det er rikelig med gode illustrasjoner i svart-hvitt.

  Boken er skreddersydd for en universitetseksamen i England, og treffer vel ikke helt som dagen-før-eksamen-bok for en avsluttende eksamen her i Norge, der en anamnese og diagnostiske tiltak vil være en viktig del av eksaminasjonen. Boken er imidlertid en meget god bok i klinisk undersøkelsesteknikk. Kliniske funn beskrives grundig, men samtidig kortfattet og oversiktlig.

  RuneKaldestad

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media