Kirurgisk kunnskapsprøve

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denne oppgavesamlingen presenterer 1 250 påstander, hvorav halvparten er feilaktige. Disse er fordelt på fem prøver med form som den eksamen som kreves for Membership of the Royal College of Surgeons (MRCS), et element i den britiske kirurgiutdanningen.

  Hovedvekten er lagt på kirurgiske fag, men de meget varierte problemstillinger inkluderer også anestesiologi, onkologi, indremedisin, epidemiologi og basalfag. Etter hvert oppgavesett følger en fasit som i tillegg til å avklare sannhetsgehalten i den enkelte påstand, gir en utfyllende kommentar som kortfattet belyser sentrale aspekter ved det aktuelle tema.

  Med boken følger en tiltalende utformet, modifisert versjon i CD-ROM-format som er enkel å installere på en standard PC. Selv om målgruppen først og fremst er MRCS-kandidater, kan boken ha en viss interesse også for norske kirurger under utdanning.

  Boken er en rikholdig kilde til engasjerende utfordringer med stort spenn både i temavalg og vanskelighetsgrad. Trykkfeilene er ikke overveldende mange, men iøynefallende. Gitt fremstillingens knappe form kombinert med den forutsetning at påstander reservasjonsløst må rubriseres som enten riktige eller gale, vil nok den velvillig innstilte leser kunne akseptere at fasit gjør gjeldende en del kontroversielle påstander. Bekymringsfullt er det imidlertid at den rommer klokkeklare selvmotsigelser. Eksempelvis hevdes Crohn-lesjoner et sted ikke å være premaligne, mens det et annet sted heter at Mb. Crohn hyppig degenererer malignt. Betydelig verre er det at fasit inneholder åpenbare feil, som når den utnevner Fallots tetrade til den hyppigste medfødte hjertefeil og påstår at alle celler uttrykker HLA- klasse I-antigener.

  Dette er altså en lettvekter. Den tid kirurgiske utdanningskandidater kan sette av til litteraturlesing, er dyrebar og knapt tilmålt og bør heller vies autoritative læreverk.

  KristianBartnes

  Kirurgisk avdeling

  Regionsykehuset i Tromsø

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media