Anestesiologikongress i Tromsø

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Snart blir det slutt på at pasienten skal sulte seg i timevis før en operasjon. Det var én av mange nyheter som ble presentert da 600 anestesiologer møttes i Tromsø i juni.

  Artikkel

  For første gang møttes Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine nord for Polarsirkelen. Kongressen ble arrangert for 26. gang og trakk deltakere fra 22 land.

  Uheldig faste

  Uheldig faste

  Selv etter at Norsk anestesiologisk forening anbefalte retningslinjer for preoperativ faste (klare væsker frem til to timer før anestesistart) tidlig i 1990-årene, er det altfor mange pasienter som sulter for lenge. Pasientene faster for å unngå luftveiskomplikasjoner, men en bieffekt er at de kommer inn i en katabol fase. Det virker negativt før en stressperiode, som for eksempel en operasjon.

  Derimot viser det seg at preoperativ glukosetilførsel intravenøst, med eller uten insulin, gir mindre postoperativt stress. Dette er faktisk vist å være en uavhengig parameter for lengden av sykehusoppholdet (1). Pasientene føler seg også bedre. Vi kan oppnå den samme effekten ved å gi pasientene karbohydratrik drikke frem til to timer preoperativt.

  På magen i respirator

  På magen i respirator

  Også innen respiratorbehandling skjer det mye. Det er flere år siden det ble vist at det er gunstig å legge pasienter med akutt lungesvikt og akutt lungesviktsyndrom på magen.

  Faktisk bedrer over halvparten av pasientene gassvekslingen ved dette tiltaket alene, ikke minst dersom magen er utspilt. For tiden pågår intens forskning for å forstå detaljene: Nøkkelelementer er hvordan luftstrømmene og blodstrømmen fordeles i brystkassen ved ulike leier (2). I tillegg vet vi at syke lunger får atelektaser, og utvikler akutt lungesvikt eller akutt lungesviktsyndrom. I tidlige faser behandler vi dette nå stadig mer aggressivt ved å blåse opp lungene etter samme prinsipp som når vi blåser opp ballonger. Ved luftveisrekruttering bruker vi svært høye trykk for å åpne de sammenklappede alveolene. Dessuten holdes PEEP (hvilelufttrykket eller ettertrykket) høyere enn vi har vært vant til, for å unngå at alveolene faller sammen etter ekspirasjonen.

  Spydspiss

  Spydspiss

  Det er stor forskningsaktivitet også innen andre deler av spesialiteten. Den nordiske foreningen går nå i spissen for nordisk samarbeid. Alle norske avdelinger er invitert til å delta, og med dette venter vi at Skandinavia blir spydspiss innen utviklingen av anestesiologifaget, i enda høyere grad enn hittil.

  – Jannicke Mellin-Olsen, Norsk anestesiologisk forening

  Anestesiolog i Irak

  Det gjorde inntrykk på deltakerne å høre dr. Haifa M. Ali fortelle om sin hverdag som anestesilege i den irakske hovedstaden Bagdad. Siden 1990 er to millioner irakere døde, over halvdelen av dem yngre enn fem år. Mange sykehus og klinikker er ødelagt. Det mangler mat, medisiner, sanitærprodukter og vaksiner. Etter at embargoen ble iverksatt, er antall operasjoner redusert med to tredeler. Legene er frustrerte over ikke å kunne avhjelpe lidelser hos sivilbefolkningen. De fortviler også over at det er vanskelig å opprettholde og utvikle egen kompetanse. Haifa M. Ali var visstnok den første legen som har fått mulighet til å reise utenlands for å presentere sine erfaringer på en medisinsk kongress.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media