Ferdighetssenteret – åpent øvingshus for medisinstudenter

Hovedreportasje
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Ferdighetssenteret er et sted hvor studentene har lov til å prøve og feile. Øvingsrommene og læringsprogrammene kan brukes både i og utenom den formaliserte undervisningen, sier Edvin Bach-Gansmo ved Ferdighetssenteret ved Universitetet i Oslo.

  Artikkel

  Ferdighetssenteret tilbyr medisinstudentene praktiske treningsmuligheter i kombinasjon med multimedieprogrammer som integrerer informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det innebærer bruk av lyd, tekst, bilder, animasjoner og video for å illustrere praktiske prosedyrer.

  Supplement

  Supplement

  – Alene eller sammen med andre kan studenten øve på ferdigheter som er knyttet til læringsmål for de ulike semestrene. Læringsprogrammene er ment som et supplement til, og ikke en erstatning for øvelse på pasienter, sier førsteamanuensis Edvin Bach-Gansmo. Han er lege med forskningsbakgrunn innen hematologi, og har ansvaret for undervisningen og driften ved senteret.

  Senteret er lokalisert til det nye Rikshospitalet, i samme fløy som Bibliotek for medisin og helsefag og bare en gangbro unna Domus Medica, instituttbygget for medisinske basalfag. Undervisningsutstyret ved senteret er fordelt på fem øvingsrom: Rom 1 har dukker og utstyr for hjerte-lunge-redning. Rom 2 inneholder utstyr for infusjonsteknikk, suturering og kateterisering. Rom 3 har modeller og utstyr for gynekologiske og obstetriske undersøkelser. Rom 4 har øvingsutstyr for diagnostikk av øre-nese-hals-sykdommer, øyesykdommer og nevrologiske lidelser. Rom 5 har modeller og hjelpemidler for å undersøke indre thorax, abdomen og indre organer, blant annet et digitalt stetoskop som inntil fem studenter om gangen kan benytte til diagnostikk av hjertelyder.

  – Studentene har den store fordelen av å ha både dataverktøy og dukker tilgjengelig på samme sted. Brukerne kan velge om de vil følge en presentasjon, svare på spørsmål og oppgaver, eller øve seg på dukkene samtidig som de følger med på presentasjonen, forklarer Bach-Gansmo.

  Flere gevinster

  Flere gevinster

  Ikke minst i den formaliserte studentundervisningen representerer Ferdighetssenteret nye muligheter og gevinster. Etter en gjennomgang av et dataprogram i kombinasjon med øvelser på dukker, fantomer eller modeller, kan studentene delta i gjennomføringen av de kliniske prosedyrene på pasienter.

  – Spesielt nyttig er det at man kan gå inn i dataprogrammene og diskutere tekniske detaljer rundt prosedyrer, før man tar runden i sykehusavdeling, påpeker Bach-Gansmo.

  Han mener at prosedyretrening tradisjonelt har vært en forsømt del av medisinstudiet, og er overbevist om at etableringen av Ferdighetssenteret vil rette på det. Tilbudene ved senteret er tilgjengelig for studentene fra og med tredje semester. Det betyr at de allerede tidlig i studiet blir aktivisert og får muligheten til å tilegne seg praktiske ferdigheter som suturteknikk, basal hjerte-lunge-redning og arteriell blodprøvetaking. Dette er også i samsvar med intensjonene for studieplanen, som bygger på problembasert læring.

  – Problembasert læring forutsetter at studentene har gode opplæringsprogrammer og undervisningsverktøy. Multimedieprogrammer gir dessuten en tilleggsgevinst ved at de fungerer som standardiseringsverktøy. Når vi skal gå i gang med å etablere kliniske eller tekniske retningslinjer, innhenter vi råd og innspill fra flere sykehus og fagmiljøer. Dette gir en dynamisk prosess samtidig som det skaper akademiske diskusjoner, sier han.

  Nettverkssamarbeid

  Nettverkssamarbeid

  Foruten øvingsrom og kollokvierom, har Ferdighetssenteret en PC-stue som er tilkoblet universitetets datanettverk, der brukerne har rask tilgang på egenproduserte multimedieprogrammer, eksterne læreressurser samt Internett. I kjelleretasjen er det et auditorium med utstyr for videokonferanser. Driften av videonettverket skjer i samarbeid med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet og andre universitetssykehus.

  – I tillegg til aktivitetene og undervisningen som foregår ved Ferdighetssenteret, gjør teknologien oss i stand til å kommunisere med andre læresteder og med kliniske miljøer både innenfor og utenfor Rikshospitalet. Dette gir spennende muligheter for å kunnskapsspredning og fagutvikling, sier Edvin Bach-Gansmo.

  Informasjon om Ferdighetssenteret og tilgang til multimedieprogrammene får du på nettstedet www.med.uio.no/medfak/oppslag/lila.htm

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media