DDT gir lav fødselsvekt og premature fødsler

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  En ny undersøkelse kan skape debatt om bruk av DDT i malariaområder.

  Artikkel

  I områder med endemisk forekomst av malaria brukes DDT i stort omfang for å redusere myggforekomsten. Tidligere har små studier vist en mulig sammenheng mellom bruk av DDT og premature fødsler. Nå har en undersøkelse basert på nedfrosset sera fra mødre som fødte barn i perioden 1959–66 dokumentert en sterk sammenheng mellom eksposisjon for DDT og for tidlig fødsel, og også for lav fødselsvekt hos barn født til beregnet tid (1).

  Undersøkelsen er foretatt i en urban befolkning i USA før bruk av DDT ble begrenset i de vestlige land. Den mildere serumkonsentrasjonen som ble funnet hos disse kvinnene, 25 mg/l, er langt høyere enn det man finner hos amerikanske kvinner i dag, men likevel lavere enn hva man kan se i områder der DDT brukes for å redusere myggforekomsten.

  Fordi DDT er billig og har en betydelig effekt ved forebygging av malaria, og det er hevdet at de konsentrasjoner mennesker utsettes for i endemiske områder er uskadelige, foregår det en betydelig debatt internasjonalt om hvor viktig det egentlig er å redusere bruken av dette stoffet. Forfatterne av denne studien hevder at den sammenhengen de har funnet gjør det meget sannsynlig at det også vil finnes en sammenheng mellom eksposisjon for DDT og spedbarnsdød. De mener derfor at resultatene er et viktig argument for å finne frem til andre metoder for å redusere forekomsten av mygg. På forespørsel svarer forfatterne at de ikke har mottatt finansiell støtte fra firmaer som produserer alternativer til DDT.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media