legefakta

Artikkel

Medisinstudenter totalt i Norge og i utlandet våren 2001, antall, prosent kvinner og menn.

Medisinstudenter

% kvinner

% menn

Univ. i Oslo

1 128

54,8

45,2

Univ. i Bergen

874

55,6

44,4

NTNU Trondh. 520

51,9

48,1

Univ. i Tromsø

493

57,0

43,0

Norge totalt

3 015

54,9

45,1

Ungarn

463

50,8

49,2

Tyskland

351

59,3

40,7

Polen

312

47,4

52,6

Danmark

181

66,9

33,1

Irland

119

63,9

36,1

Sverige

86

61,6

38,4

Storbritannia

70

72,9

27,1

Australia

63

54,0

46,0

Tsjekkia

47

44,7

55,3

Nederland

47

51,1

48,9

Malta

13

61,5

38,5

USA

8

37,5

62,5

Østerrike

6

16,7

83,3

Italia

6

100,0

0,0

Spania

4

75,0

25,0

Island

3

33,3

66,7

Frankrike

2

100,0

0,0

Belgia

2

50,0

50,0

Afrika

1

100,0

0,0

Sveits

1

0,0

100,0

Andre

32

56,3

43,8

Utlandet totalt

1 817

55,9

44,1

Totalt

4 832

55,3

44,7

Se også Legeforeningens Internett-sider:

Anbefalte artikler