Nyttig bok for alle medisinere

Artikkel

Latinens plass når det gjelder anatomiske navn, er fortsatt ubestridt. Behovet for en overkommelig bok til hjelp for medisinere har derfor økt etter hvert som latinundervisningen er mer eller mindre forsvunnet fra studieplanene. På baksiden av boken Anatomiens navne er Linné sitert: ”Nomina si nescis, perit et cognito rerum (kjenner du ikke navnene, går kjennskapet til tingene også til grunne).

I denne 7. utgaven er det ikke gjort større endringer i opplegget, men derimot forbedringer på flere områder. Ordlisten er utvidet særlig med navn fra embryologi og histologi, og den innledende gjennomgangen av grammatikk er revidert, slik at den skal være bedre tilgjengelig for studenter uten noen forkunnskaper i latin: ”. . . det er forfatternes opfattelse, at dette avsnit giver sufficient innsikt i lægelatinsk syntaks til at man uden at rødme kan begå seg indenfor medicinsk nomenklatur”. Ellers finner man fortsatt konsise svar på hvordan ord uttales, deres opprinnelse og hva de betyr. Det er til dels utfyllende kommentarer til dagens bruk – og misbruk – av mange ord. Boken har også fått et praktisk plastomslag, og kombinert med (såvidt) lommeformat, kan den derfor trygt bringes med der behovet for å finne ut av ord gjerne oppstår. Prisen burde heller ikke skremme noen.

Boken kan varmt anbefales. Den burde anskaffes av alle medisinstudenter, men også mange leger vil ha glede av å ha den lett tilgjengelig for oppslag.

Per Brodal

Anatomisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler