Fortsatt populært å bli lege

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Det viser tall fra Samordna opptak ( www.so.uio.no) som koordinerer alle søknader til høyere utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Opptaket til medisinstudiene er delt opp i tre søkerkategorier. Søkere i den ordinære kvoten er søkere med både forbedret vitnemål og tilleggspoeng. I tillegg er det to kvoter for studenter direkte fra videregående skole, den ene for søkere med førstegangsvitnemål uten tilleggspoeng og den andre for søkere med førstegangsvitnemål med tilleggspoeng.

Ved førsteopptaket 25. juli fikk 645 søkere tilbud om plass på 573 tilgjengelige studieplasser i medisin. Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo hadde høyest poengkrav i alle søkerkategoriene ved høstens opptak (tab 1). 732 søkere hadde Oslo på førsteplass og 571 ønsket seg først og fremst til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Det var 475 søkere som hadde Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen som førsteprioritet og 235 hadde krysset av for Universitetet i Tromsø som første alternativ.

Tabell 1   Antall søkere til medisinstudiet som hadde studiestedet som førstevalg og poenggrensene i de tre søkerkategoriene

Studiested

Antall søkere med studiestedet som førstevalg

Poeng for ordinærkvote

Poeng for søkere med førstegangsvitnemål uten tilleggspoeng

Poeng for førstegangs vitnemål med tilleggspoeng

Trondheim

571

70,5

61,6

68,0

Bergen

475

68,4

60,0

65,9

Oslo (høst)

732

71,7

62,2

68,8

Oslo (vår)

186

69,2

60,3

66,4

Tromsø

235

68,6

60,6

66,3

Selv om medisinstudiet ved Universitetet i Oslo er populært, må det se seg slått av fotojournaliststudiet ved Høgskolen i Oslo. De ni studentene som har fått tilbud om plass her, kvalifiserer til poengkravet 85,7. Poenggrensene ved dette studiet settes imidlertid på grunnlag av karakterer samt en opptaksprøve, og er derfor ikke direkte sammenliknbart.

Anbefalte artikler