Kreft på retur i USA?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

For alle kreftformer samlet har insidensraten i USA falt siden 1992. Nedgangen skyldes at færre menn får kreft, mens insidensen for kvinner har vært svakt økende i perioden. Også kreftdødeligheten i USA har falt de siste årene. Siden 1992 har den totale dødelighetsraten for alle kreftformer samlet falt med 1,1 % per år. Nedgangen gjelder begge kjønn, men mest for menn (1). Dette er et gledelig vendepunkt som markerer et brudd i den stadig økende kreftforekomsten helt siden 1930-årene, hevder Lancet (2).

– I Norge har kreftdødeligheten for personer under 70 år vært nesten uendret siden 1930. Det har vært store endringer i forekomst mellom ulike kreftformer, f.eks. nedgang av magekreft og økning av lungekreft, men for alle kreftformer samlet har dødeligheten vært nær konstant, sier forsker Steinar Tretli i Kreftregisteret.

Antall nye tilfeller av kreft er problematisk å vurdere fordi screening gjør at mange tilfeller nå oppdages tidligere enn før. I USA falt for eksempel brystkreftinsidensen fra 1973–80 med 0,7 % årlig (1). I 1980-årene fikk kvinnene tilbud om mammografi, og den årlige økningen var ca. 4 % fra 1980–87. Det er derfor som forventet at den årlige økningen etter 1987 har falt tilbake til 0,4 %. I Norge har vi fått en sterk økning i brystkreftinsidensen etter at mammografi ble innført som et offentlig tilbud i 1996, sier Tretli.

Anbefalte artikler