m2012/2
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Rettelser
Kommentar
Verdens helse
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Internasjonal medisin
Personlige opplevelser
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Kuriosa
Oss imellom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media