Hjertegodt om hjertesykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kullerud, Dag

  Syk i hjertet

  En studietur i menneskets viktigste muskel. 186 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2011. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-530-3436-2

  Målgruppen er et bredt publikum, og leseren får et godt innblikk i hvordan livet endrer seg ved akutt sykdom. I tillegg er boken faglig interessant for tidligere hjertepasienter og helsepersonell som ikke arbeider i feltet. Alle disse lesergruppene, men spesielt helsepersonell og tidligere pasienter, vil nikke gjenkjennende til beskrivelsene av sykehusmiljøet, med både gleder, sorger og enkelte ubehagelige situasjoner mellom pasient og personale.

  Teksten er skrevet ut fra personlige erfaringer med sykdom og helsevesen, men har også et tydelig faglig innhold som i hovedsak er forfatterens gjengivelse av fagfolkenes beskrivelse av sykdom, årsakssammenheng og behandling. Det er også hentet inspirasjon til disposisjon av stoffet fra andre som har skrevet om egne erfaringer med hjertesykdom. Boken er lettlest, og hvert kapittel innehar sin egen historie og avgrensning slik at det er lett å ta opp tråden igjen etter pauser i lesingen.

  Sykdommen startet med hjerteinfarkt og hjertestans og dertil hørende dramatiske opplevelser og avansert behandling. Det meste er rutine for helsepersonellet, men de eksistensielle tankene hos pasienten får god plass og gjør inntrykk.

  Del 2 om symptomer og egne opplevelser av sykdom er spennende, forfatteren reiser gode spørsmål og velfundert tvil. Svakhetene ved dagens kardiologiske diagnostikk er realistiske, og det er en åpenhjertig omtale av det å være korridorpasient bak et skjermbrett, og støynivået der.

  I del 3 har forfatteren på relativt kort tid fått med seg mye av det pulserende livet. Det er observante beskrivelser av legevisittene, systemene, kostholdet, portørene og det å bli trillet rundt i seng til forskjellige undersøkelser. Rådet om å holde seg inne med utvalgte sykepleiere er kostelig – og lett gjenkjennelig som en ofte sikker farbar vei for å bli ivaretatt gjennom systemet, spesielt under langtrukne forløp.

  Del 4 og 5 omhandler hjerteinngrep, pårørendes situasjon, samliv, rehabilitering, kostholdsråd og om å forstå sykdom. Det er til dels noen unødvendige detaljer om hjerteblokking som ikke treffer noen av målgruppene, det blir for enkelt for fagfolk og for vanskelig og uinteressant for andre. Hjertet som metafor for sider av det menneskelige vesen, inneholder interessante vinklinger og anekdoter. Den anatomiske tegningen med dikt av Wergeland og gjengivelse av den danske forfatteren Seeberg er morsomt, men kanskje litt på siden. Beskrivelsen av opplevelsen rundt hjerteoperasjonen er både morsom og svært realistisk, det samme gjelder fagdiskusjonen som pågikk i forkant med temperatur og uenigheter blant fagfolkene.

  Boken er skrevet både for å gi et innblikk i fagfeltet og ut fra egne eksistensielle betraktninger og personlige observasjoner. Det er de personlige aspektene og vinklingen som gir den største og mest varige gleden og ettertanken for leseren. Dette er en hjertegod bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media