()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eksponering for elektromagnetiske felter i svangerskapet er assosiert med astma hos barna.

  I en studie i California fra 1996 – 98 ble gravide utstyrt med et måleapparat som registrerte elektromagnetisk stråling (1). I de neste 13 årene utviklet 130 av de 626 barna disse kvinnene fødte astma.

  Det var et lineært dose-respons-forhold mellom økende median daglig eksponering for elektromagnetisk stråling under svangerskapet og astma hos barna – justert for potensielle konfunderende faktorer. For hver økning på 1 mG av maternell eksponering var det en 15 % økning av astma (justert hasardratio 1,15; 95 % KI 1,04 – 1,27). Barn av mødre med høyere eksponeringsnivåer hadde 3,5 ganger økt hyppighet av astma enn barn av mødre med lavere nivåer (justert hasardratio 3,52; 1,68 – 7,35).

  – Et hovedproblem med studien er at de elektromagnetiske feltene er så lave at det ikke er funnet noen virkningsmekanisme på molekylært nivå som tilsier at vi skal kunne forvente noen effekt, sier førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har forsket på slike effekter i mange år. – Jeg sluttet fordi jeg mistet troen på at det kunne være noen nevneverdig biologisk effekt av så svake felter som det her er snakk om, sier han.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media