Mer blodpropp med nyere p-piller

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selv om risikoen for blodpropp er lav, er det flere som blir rammet etter bruk av p-piller som inneholder gestagenene drospirenon, desogestrel og gestoden enn etter bruk av p-piller med levonorgestrel.

  Frem til midten av 1990-årene oppfattet man østrogenkomponenten som det farlige virkestoffet i p-pillene. Denne oppfatningen ble modifisert i 1995, da man fant at p-piller som inneholdt gestagenene desogestrel og gestoden fordoblet risikoen for blodpropp sammenliknet med p-piller som inneholdt gestagenet levonorgestrel. Tilsvarende skjedde kort tid etter at p-pillen med gestagenet drospirenon ble lansert i 2001.

  I perioden 1995 – 2011 har 11 studier vist at det er en signifikant økt risiko for blodpropp hos brukere av p-piller som inneholder desogestrel/gestoden, mens man i fire studier ikke fant noen forskjell når man sammenliknet disse brukerne med brukere av levonorgestrelpiller. Fire studier viste økt risiko for drospirenonbrukerne, mens det i to studier ikke var noen forskjell.

  Etter at danske resultater ble publisert i BMJ i 2009 (1), oppfordret The European Medicine Agency forskergruppen til å reanalysere resultatene under supervisjon av en internasjonal styringsgruppe. Resultatene er nylig publisert i BMJ (2).

  – Forskjellen i risiko for blodpropp mellom bruk av drospirenon-, desogestrel- eller gestodenholdige p-piller og bruk av levonorgestrelholdige p-piller var større ved denne reanalysen, sier professor Finn Egil Skjeldestad ved Universitetet i Tromsø, som er medforfatter på den nye danske studien. – I de siste analysene var det tatt hensyn til utvalgsskjevheter (left censoring bias) og bytte av p-pille med og uten pauser. Forskjellen mellom de nye og de levonorgestrelholdige p-pillenes evne til å fremkalle blodpropp ble større når bare validerte diagnoser inngikk i analysene.

  Etter at artikkelen ble publisert på nett i BMJ, er det kommet ytterligere en FDA-rapportog en israelsk studie som viser at drospirenonholdige p-piller oftere fremkaller blodpropp enn levonorgestrelholdige p-piller. Det er imidlertid ingen grunn til at kvinner som bruker p-piller med gestagenene drospirenon og desogestrel skal slutte med disse på grunnlag av de nye funnene. Men leger og helsesøstre som forskriver p-pillen til nye brukere, bør ha i mente at de nyere pillene gir høyere risiko for blodpropp enn de p-pillene som kom på markedet for noen tiår tilbake, sier Skjeldestad.

  Forskning på p-piller

  Forskning på p-piller

  Professor Øjvind Lidegaard, Rikshospitalet, Universitetet i København, leder en gruppe som bruker registerdata fra flere danske helseregistre for å undersøke sammenhengen mellom eksponering av hormoner og blodpropp og kreft som endepunkter. Gruppen har publisert en rekke viktige artikler om bruk av p-piller og venøs og arteriell blodpropp, hormoner i overgangsalderen og brystkreft/eggstokkreft. Finn Egil Skjeldestad ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, er medforfatter på den seneste artikkelen, som ledd i arbeidet fra den internasjonale styringsgruppen som ga råd til Øjvind Lidegaards prosjektgruppe.

  Ordforklaringer

  P-piller og lungeemboli: Før p-pillen ble innført på registreringsfritak i Norge (1963), var den første rapporten om lungeemboli og p-piller publisert i The Lancet (1).

  Left censoring bias: Hvis man ved studiestart tar hensyn til at deltakerne har vært eksponert tidligere og klassifiserer dem i henhold til hvor lenge de har vært eksponert (brukt p-piller før), har man tatt hensyn til «left censoring bias». Dersom man ikke tar hensyn til dette, blir eksponeringstiden feil.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media