Store blødninger vanligst ved akutt keisersnitt

Nyheter Fødselshjelp og kvinnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Moderate og store blødninger skjer oftere ved akutt keisersnitt enn der inngrepet er planlagt. Det viser en stor norsk studie.

  Indikasjoner og medisinske forhold er ofte svært forskjellige ved planlagt og ved akutt keisersnitt. I studier om forekomst og risikofaktorer for blødninger ved keisersnitt er dette i liten grad tatt hensyn til.

  I et tiårsmateriale fra Medisinsk fødselsregister fant vi at forekomsten av moderate blødninger (500 – 1 500 ml) og store blødninger (> 1 500 ml) er høyere ved akutt keisersnitt enn ved planlagt keisersnitt (1). Felles risikofaktorer, slik som tvillinger, tverrleie, placenta previa og store barn, kan forklares med tekniske vanskeligheter under operasjonen. Narkose ga økt risiko for store blødninger både ved planlagt og ved akutt keisersnitt uten at vi har noen god forklaring. Flere forhold som ga store blødninger ved akutte keisersnitt, slik som induksjon og manglende fremgang, kan forklares med uterusatoni.

  Det store datasettet ga muligheter for å analysere samspill mellom flere faktorer. Induksjon av fødsel med normal fremgang og blødningsepisoder uten fall i hemoglobinnivå påvirket ikke blødningsrisikoen. Mange kvinner med store blødninger hadde ingen klar risikoprofil.

  Til tross for flere signifikante funn er mange av risikoestimatene lave. Dessuten er forekomsten av hver enkelt risikofaktor liten. Det kan derfor være vanskelig å forebygge blødninger ved keisersnitt. Økt oppmerksomhet mot problemet, høy kirurgisk kompetanse ved svangerskap med kjente risikofaktorer og mer bruk av spinalanestesi fremfor narkose kan tenkes å redusere blødningsforekomsten. Siden mange av risikofaktorene for moderate og store blødninger er like, vil det å forebygge moderate blødninger også ha betydning for forekomsten av større.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media