Ny statistikkportal for sykmeldere

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Hensikten med løsningen er å gi sykmelder et bedre grunnlag for refleksjon og utvikling av egen praksis, noe som er positivt.

  Det sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen om nettportalen som Nav lanserte i slutten av november.

  Statistikkløsningen gir blant annet oversikt over egne sykmeldinger fordelt på kjønn, alder, diagnoser, næring, varighet, gradering og utvikling over tid. Man kan også sammenlikne med kommune-, fylke- og landsgjennomsnittet for den enkelte leges statistikkgruppe. Det er kun sykmelder selv som vil ha tilgang til informasjon om sykmeldinger i egen pasientpopulasjon.

  – Nav har understreket at statistikken ikke skal benyttes til kontroll av sykmeldere eller som grunnlag for sanksjoner, og det er i tråd med Legeforeningens innspill, sier Hansen.

  Nettportalen er en oppfølging av gjeldende avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen legger opp til at sykmelder i økt grad skal vektlegge arbeidsevne og aktivitet, og oftere ta i bruk gradert sykmelding.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media