Nyttig bok om hodepine

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Poole, Anne Christine Buckley

  Migrene

  156 s, ill. Oslo: Schibsted Forlag, 2011. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-516-2745-0

  Tittelen Migrene yter ikke boken full rettferdighet, den omhandler heldigvis også andre former for hodepine. Forfatterens motivasjon for å skrive boken fremgår av forordet: «Det er på tide å innse at det er et stort behov for erkjennelse, informasjon og behandling av hodepinesykdommer.» Dette stemmer godt: Det er et stort forbedringspotensial både i behandling og mestring av hodepinesykdommer.

  Boken inneholder fine sykehistorier inklusiv forfatterens egen – noe som illustrerer hverdagen og problemstillingene som personer med migrene og andre typer hodepine møter. Dessuten er det flere fine illustrasjoner, inklusiv eksempler på hodepinedagbøker. Dessverre er formatet av hodepinedagbøkene så lite at det er vanskelig å lese teksten.

  Forfatteren gir eksempler på at hodepinepasientene ikke har gitt beskjed til fastlegen og leger som ikke har tatt dem på alvor. Her savnes en tydelig konklusjon om at pasienter og leger har et felles ansvar, uten god kommunikasjon er det ikke mulig å bedre mestring og behandling av hodepine.

  Dessverre er det noen faktafeil, for eksempel: «hver fjerde migrenepasient har minst fire anfall i måneden.» En dansk befolkningsundersøkelse viste at omkring 10 % av dem med migrene har ett eller flere migreneanfall i måneden. Andre ting kan diskuteres, som at «migrenehjerner har altså en permanent dysfunksjon». Dette kan lett misforstås. Under anfall og like etter et migreneanfall er de fleste i dårlig form, men deretter er det full restitusjon, og hjernen fungerer like bra som hos personer uten migrene.

  Videre kan det settes spørsmålstegn ved at migrene med aura uten hodepine er sjelden, siden rundt 1 % har denne migrenetypen. Det står også at «familiær hemiplegisk migrene (FHM) skyldes en mutasjon i kalsiumkanalsystemet i hjernen og er i høy grad arvelig». Kun halvparten av disse familiene har mutasjon i CACNA1A-genet (kalsiumkanalsystemet), mens andre familier har mutasjon i andre ionekanalgener. «Migrene er sannsynligvis arvelig, selv om noen får sykdommen uten at nære familiemedlemmer har den». En rekke befolkningsundersøkelser av både familier og tvillinger i Danmark viser entydig at både migrene med og uten aura er arvelig. Innimellom er det ikke overensstemmelse i teksten de forskjellige stedene. Eksempelvis nevnes at «så mange som åtte prosent av alle barn har migrene», mens et annet sted står det at «nesten hvert 20. barn lider av hodepine. Det betyr at det i snitt går minst ett barn med migrene eller spenningshodepine i hver eneste skoleklasse».

  Man kunne ønske seg færre gjentakelser, men kanskje forfatteren har hatt et ønske om å gjøre et vanskelig materiale lettere forståelig.

  Alt i alt er dette en fin bok, som særlig henvender seg til de mange som sliter med hodepine. Boken får terningkast fire.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media