Lojalitetsspøkelset

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I 2010 fikk seksjonsoverlege Sigurd Sparr ved Universitetssykehuset Nord-Norge trussel om skriftlig advarsel hvis han skrev under på en kritisk kronikk i avisen Nordlys. Høsten 2011 fikk hoved-tillitsvalgt Åsmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus gjennomgå i sykehusets styre etter at han skrev kronikken Sykehuset kollapser. Nå er det Helse Førde: En lege skal trues til taushet.

Hvis argumentet for å stoppe medarbeiderne fra å ytre seg var at det de sa kunne skade pasienter, hadde det vært mulig å forstå at ledelsen måtte gripe inn. Men begrunnelsen fra klinikkdirektør Olav Hesjedal i Helse Førde lyder til forveksling likt noe vi har hørt før: «Samla sett konkluderer arbeidsgjevar med at du har brote grunnleggjande krav til lojalitet i arbeidsforholdet.» Leger må selvsagt respektere sine arbeidsgivere. Men lojaliteten må ligge hos pasienten.

Anbefalte artikler