()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  «Hva gjør at noen studier får stor medieoppmerksomhet, former opinionen og fører til politisk handling, mens andre forbigås i stillhet?»

  Maktskiftet

  Obduksjon – når døden tjener livet

  Obduksjon – når døden tjener livet

  Obduksjon er viktig for kvalitetssikring av klinisk arbeid og for fastsettelse av dødsårsak. Funn ved obduksjon førte til endring i fastsatt underliggende dødsårsak i over 60 % av rundt 1 800 dødsfall på ett år. Kortere svartid og bedre kommunikasjon mellom klinikere og patologer er viktig for å utnytte læringsverdien av klinisk-patologiske demonstrasjoner.

  Obduksjonens betydning for registrering av dødsårsak

  Organisering og nytteverdi av obduksjon

  Psykose hyppig ved Parkinsons sykdom

  Psykose hyppig ved Parkinsons sykdom

  Psykose opptrer med økende hyppighet i forløpet av Parkinsons sykdom. Etter flere års sykdom og ved samtidig demens har om lag halvparten av pasientene psykotiske symptomer. Årsaksmekanismene er usikre. Andre behandlingstiltak enn legemidler kan være tilstrekkelig. Bare klozapin har dokumentert effekt.

  Psykose ved Parkinsons sykdom

  Inhalasjonssteroider og små barn

  Inhalasjonssteroider og små barn

  Inhalasjonssteroider kan forebygge residiverende luftveisplager hos førskolebarn med astma. Behandling må avsluttes ved manglende effekt. Overbehandling må unngås pga. bivirkningsfaren, særlig hos dem under to år.

  Bruk av inhalasjonssteroider hos førskolebarn

  Kunsten å forelese kan læres

  Kunsten å forelese kan læres

  Forelesningen står fortsatt sterkt innen akademisk utdanning, men kan være passiviserende og gi lavt læringsutbytte. Langt bedre enn tradisjonelle monologforelesninger er forelesninger preget av dialog med studentene og utdeling av skriftlig materiale på forhånd.

  Forelesningskunst må læres

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media