Godartet multippel sklerose

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Multippel sklerose kan arte seg svært forskjellig. Noen pasienter har ingen eller få symptomer selv etter mangeårig sykdom, og forløpet kalles da godartet multippel sklerose.

  Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet som oftest rammer unge voksne. Noen pasienter kan ha minimale symptomer, andre vil oppleve et mer invalidiserende forløp. Solveig Bergliot Glads avhandling er en studie av hovedsakelig pasienter med godartet multippel sklerose etter gjennomsnittlig over 20 års oppfølging.

  – Hovedresultatene viser at godartet multippel sklerose over tid kan utvikle seg til et mindre godartet forløp. Faktorer som kjønn (kvinne), ung alder og et attakkvis forløp ved sykdomsdebut, i tillegg til få årlige attaker, er prognostiske faktorer for et mer godartet forløp. Imidlertid kan disse faktorene bare forklare en mindre prosentdel av hvorfor disse pasientene hadde godartet sykdom, sier spesialist i nevrologi, Solveig Bergliot Glad.

  Hele 65 % av dem med godartet multippel sklerose var fortsatt i arbeid etter over 20 års sykdom, mens flesteparten av dem med ikke-godartet multippel sklerose hadde falt ut av arbeidslivet.

  – Sykdomsforløpet kan altså variere, noe studien viser. Ca. 27 % av pasientene kan oppleve en godartet form av sykdommen med begrenset funksjonssvikt. Vi inkluderte i stor grad pasienter som ikke hadde fått eller hadde startet sent med sykdomsmodifiserende medisiner. Sykdomsforløpet for dem som får multippel sklerose i dag, antas å være bedre enn det var før, ettersom behandlingsmulighetene blir stadig bedre. Vi har forsøkt å belyse det økende behovet for gode prognostiske biologiske markører som kan predikere sykdomsforløpet hos den enkelte, for å kunne skreddersy multippel sklerose-behandlingen bedre enn det som er mulig i dag, sier Glad.

  Disputas

  Solveig Bergliot Glad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 18.11. 2011 med avhandlingen Det naturlige forløp ved godartet (benign) multippel sklerose. Resultater fra en populasjonsbasert langtidsoppfølging av multippel sklerose i Hordaland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media