()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For sykmeldte med ryggsmerter og et positivt forhold til arbeidsplassen er kortvarig behandling like bra som mer omfattende, tverrfaglig tilnærming.

  En tidligere studie viste at kortvarig behandling fikk like mange av dem som var sykmeldt for ryggsmerter tilbake i arbeid som dem som fikk et multidisiplinært behandlingsopplegg. I en subgruppeanalyse ble 351 pasienter gruppert etter trivselsmessige faktorer knyttet til arbeidsplassen (1). Gruppene ble sammenliknet med henblikk på hvordan de nyttiggjorde seg en kortvarig intervensjon versus tverrfaglig behandling. Utfallsmålene var symptomlindring og friskmelding.

  Kortvarig intervensjon og mer langvarig tverrfaglig behandling var likeverdige når det gjaldt å få folk tilbake i arbeid. Sykmeldte med et positivt forhold til arbeidsplassen nyttiggjorde seg i større grad den kortvarige intervensjonen. Sykmeldte med lav tilfredshet i jobbsituasjonen og liten grad av kontroll hadde best effekt av tverrfaglig tilnærming.

  – Dette er en viktig studie av stor relevans for rehabilitering og behandling av pasienter med langvarige ryggsmerter, sier professor Aage Indahl ved Universitetet i Bergen og Sykehuset i Vestfold. – Studien, som bygger på det som er gjort i Norge på dette området, er den første der man har sammenliknet kortvarig intervensjon og et tyngre tverrfaglig tiltak med tanke på det å komme tilbake i arbeid.

  Resultatene må beskrives som oppsiktsvekkende, sier Indahl. – Korte, enkle inter-vensjoner ser ut til å være effektive sammenliknet med mer omfattende tiltak. Mange institusjoner lever av å tilby tverrfaglige intervensjoner over flere uker. Forskning må i større grad rette oppmerksomheten mot at lite behandling kan være det beste for pasientene, sier Indahl.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media