Oversiktlig innføring i etisk teori og praksis

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Carson, Siri Granum

  Korsberg, Norunn

  Etikk

  Teori og praksis. 208 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011. Pris NOK 298

  ISBN 978-82-02-34084-1

  Forfatterne er to filosofer med anvendt etikk som spesialfelt. I forlagets omtale hevder man at boken er godt egnet som innføringsbok i etikk for ex. phil.- og ex. fac-studenter, men at den også er relevant for studenter i helsefag og andre fag hvor etikkspørsmål står sentralt, og for alle som ønsker en lett tilgjengelig og praktisk orientert innføring i etikk.

  Det hele åpner med en diskusjon av hva etikk og moral er. Deretter tar forfatterne for seg ulike sentrale etiske teorier: utilitarisme, Kants deontologiske etikk, dydsetikk og rettighetsetikk. I de videre kapitlene drøfter de diskursetikk, nærhetsetikk, livssyn og menneskesyn, etikk i praksis og etisk navigasjon. Med utgangspunkt i de opprinnelige etiske teoriene drøfter de nyere bidrag og styrker og svakheter ved de ulike perspektivene. Teoriene settes opp mot hverandre, og forskjellene klargjøres.

  Etter hvert kapittel stiller forfatterne utfordrende spørsmål som kan drøftes av leseren. I alle kapitlene illustreres de etiske dilemmaene med dagsaktuelle hendelser og temaer: Amelie-saken, homofili og kunstig befruktning, Harald Eias hjernevaskprogram, Knausgårds selvbiografiske romanprosjekt osv. Nye etiske problemstillinger i cyberspace («nettikette») blir også interessant omtalt.

  Etter min oppfatning er boken det den gir seg ut for å være: en introduksjon til etisk teori og praksis. Språket er presist, og det er lett å lese. Forfatterne gaper over mye – noe som både er en styrke og en svakhet.

  Leseren blir kjent med hovedlinjene i etisk teori, nyere oppdateringer og anvendt etikk. Samtidig blir behandlingen av de ulike temaene med nødvendighet nokså summarisk preget og med lite rom for dypdykk. Det er interessant at forfatterne presenterer nyere etikkteori som ofte handler om nyansering av de gamle klassiske teoriene. Enkelte temaer blir unødvendig gjentatt, for eksempel om menneskerettighetene, og enkelte feil finnes, helsedirektøren heter for eksempel ikke Bjørn Inge Hansen, og teologisk og teleologisk etikk blandes. Det er heller ikke riktig at Legeforeningens etiske kodeks er i stadig endring. De praktiske dagsaktuelle eksemplene gjør stoffet interessant og ja, nettopp – etisk teori og praksis aktuelt.

  Boken anbefales for dem som ønsker en oversiktlig og kortfattet innføring i etisk teori og praksis. Både medisinsk etikk og profesjonsetikk, bl.a. legeetikk, har sitt utgangspunkt i allmenn etisk teori, men blir lite omtalt. Hvis leserens behov går i retning av fordypning i disse temaene, må man gå til andre tekster.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media