Ultralyd ved temporalisarteritt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En 87 år gammel kvinne med kjent bilateral carotisstenose, hypertensjon og hjertesvikt hadde i flere uker smerter over begge tinninger, spesielt mens hun spiste. Utover dette hadde hun ikke hodepine. Hun ble henvist øyeavdeling med mistanke om netthinneløsning etter at hun akutt mistet synet på venstre øye. Undersøkelse viste papillødem, peripapillær blødning og iskemisk preg langs arkadene nedenfor macula på venstre side (forenlig med mulig temporalisarteritt) (bildet til venstre) (piler) og velavgrenset papill på høyre side (bilde kun i Tidsskriftets nettutgave).

  Pasienten ble innlagt i Nevrologisk avdeling med mistanke om sentralarterieokklusjon eller temporalisarteritt. Nevrologisk undersøkelse var upåfallende, med unntak av visustap venstre side. Pasienten hadde ikke hodepine. Temporalisarterien var verken hoven eller trykkøm, CRP var 19 mg/l (referanseverdi < 5 mg/l) og senkningsreaksjonen var 25 mm/t (referanseverdi < 30 mm/t). Ultralydundersøkelse av temporalarterien viste hypoekkoisk halo i arterieveggen som tegn på veggødem (bildet til høyre). Biopsi viste kjempeceller samt inflammatoriske forandringer i og rundt arterieveggen (bilde kun i Tidsskriftets nettutgave) og bekreftet diagnosen temporalisarteritt.

  Pasienten ble behandlet med prednisolon. CRP sank til 3,3 mg/l og senkningsreaksjonen til 10 mm/t. Smertene forsvant, og synet på høyre side kunne bevares. Nytteverdien av ultralydundersøkelse ved spørsmål om temporalisarteritt er omdiskutert, men den var nyttig i dette tilfellet, da det var uvanlige kliniske tegn med lav CRP, lav senkning samt fravær av hodepine.

  Pasienten har gitt tillatelse til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media