Høyt fettinntak? Ja takk!

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Volek, Jeff S.

  Phinney, Stephen D.

  The art and science of low carbohydrate living

  302 s, ill. Miami, FL: Beyond Obesity LLC, 2011. Pris USD 30

  ISBN 978-0-9834907-0-8

  Det mest påfallende med Tidsskriftets dekning av bøker om kosthold og helse har de siste årene vært bøker som ikke er omtalt. Ett eksempel er vitenskapsjournalist Gary Taubes’ sentrale gjennomgang av forskningen (1) og hans populariserte oppfølger (2).

  Dette bidrar til at Tidsskriftets lesere holdes uvitende om sentrale aspekter av forskningen på og debatten rundt kosthold og helse generelt og karbohydratredusert kosthold (lavkarbokosthold) spesielt. I en tid da stadig større deler av befolkningen forsøker et lavkarbokosthold, ukebladene kappes om å skrive om dette emnet, og Sofie Hexebergs utmerkede samling av pasientkasuistikker (3) lå på bestselgertoppen store deler av 2010 og 2011, er dette uheldig.

  Nå har to av de mest erfarne forskerne på lavkarbokosthold skrevet boken norske leger bør ha ventet på. På lettfattelig vis presenteres det mest sentrale man kan tenkes å lure på eller ha av innvendinger mot lavkarbokosthold. Jeff S. Volek har i 15 år studert effekten av kosthold og trening på helse og utøvelse, mens legen Stephen D. Phinney i 35 år har arbeidet med kosthold, trening, fettsyrer og inflammasjon.

  Målgruppen er primært fagfolk som arbeider i helsevesenet, men et vidt spekter av akademikere med annen bakgrunn og interesserte lekfolk vil ha stort utbytte av å lese boken.

  Forfatterne mener at mange av de viktigste problemstillingene omkring lavkarbokosthold er avklart gjennom den forskningen som foreligger i dag, og de har skrevet boken fordi de er overbevist om at et veltilpasset lavkarbokosthold medfører bedre helse og velvære for folk som sliter med effektene av et høyt karbohydratinntak.

  Boken inneholder 21 kapitler fordelt på fem bolker. I første bolk gir forfatterne en oversikt over lavkarbokosthold og ketogene dietter. Andre del omfatter fire oversiktskapitler om historikk og de store linjene i hva forskningen viser. Tredje (kapittel 6 – 12) og fjerde bolk (kapittel 13 – 18) handler om henholdsvis fysiologi og klinisk bruk. Den siste delen består av tre gjestekapitler om ketogene dietter ved epilepsi og nevrologiske lidelser. Litteraturlisten har bare 140 referanser fordi forfatterne har forsøkt å holde antallet på et minimum.

  Volek og Phinney er klar over at de er ensidige til fordel for et lavkarbokosthold, men de mener at noen bør ta til orde for et alternativt syn og belyse den omfattende vitenskapen som underbygger dette.

  Etter mitt skjønn er dette på høy tid av hensyn til folkehelsen og mulighetene for årsaksrettet behandling av overvekt og en rekke kroniske lidelser. Jeg håper at denne boken vil bli lest og diskutert av mange sammen med andre sentrale bøker som er oversett i Tidsskriftets bokspalte!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media