Leseverdig om stemmehøring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Repål, Arne

  Jordahl, Helge

  En annen virkelighet

  En bok om stemmehøring og annerledeshet. 147 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 229

  ISBN 978-82-450-1083-1

  Det er tre målgrupper: stemmehørere, helsepersonell og pårørende. Etter min oppfatning treffer denne utgivelsen målgruppene bra. Begge forfatterne er psykologer, og psykologene har antagelig større kompetanse på normalvarianter enn psykiatere tradisjonelt har. Leseren introduseres for gradvise overganger fra uskyldige normalfenomener til alvorlige, plagsomme stemmer som påvirker atferden til stemmehøreren.

  Boken har fire hoveddeler. Første del omhandler fornuft og følelser, andre del stemmehøring, og i tredje del tar forfatterne for seg hvem som kan hjelpe den som er plaget av stemmehøring. Den fjerde og siste delen inneholder omtaler av filmer og bøker, i tillegg til henvisninger om temaet.

  Forfatterne ønsker å bryte ned skillet mellom «oss» og «dem». De hevder at 2 – 4 prosent av normalbefolkningen regelmessig hører stemmer. Hørselshallusinasjoner omtales konsekvent som stemmehøring, og inkluderer alle varianter fra hypnagoge fenomener til imperative stemmer.

  Språket er godt. Kliniske vignetter er rammet inn i bokser og illustrerer godt innholdet for øvrig. I tillegg har boken mange morsomme småhistorier om blant annet hvordan feiloppfatninger oppstår, eller når sterk mistenksomhet kan være på sin plass.

  Kognitiv tenkning preger tilnærmingen i boken. Dette blir særlig tydelig i avsnittet om behandling. Spørsmålene stemmehøreren kan stille seg selv, eller bli stilt av behandleren, er gode, respektfulle og utfordrende. Men avsnittet inneholder også gode anvisninger om når medikamenter kan være på sin plass, og om viktigheten av å samarbeide med legen om medisinsk behandling.

  Jeg synes forfatterne leverer det de intenderer i innledningen. Det er tydelig at forfatterne har bred klinisk erfaring, og jeg synes de oppnår å forstyrre skillet mellom «oss» og «dem». Skulle jeg være riktig pirkete, så er det et par trykkfeil, og den virker kan hende noe overpedagogisk her og der, men dette er bare små skjønnhetsfeil. I det store og hele en leseverdig bok for alle de tre målgruppene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media