Lærer leger å bruke forskningsbasert kunnskap i praksis

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høsten 2011 har 25 leger i spesialistutdanning og ferdige spesialister deltatt på kurs i kunnskapshåndtering for leger i spesialisthelsetjenesten.

  Kurset har gitt deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i kunnskapsbasert praksis. Ut fra egne kliniske problemstillinger har de lært å stille presise kliniske spørsmål, søke effektivt etter og finne gode kliniske retningslinjer samt finne og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap.

  – Dette er nødvendige ferdigheter for å lykkes med kunnskapsbasert praksis, som består i å integrere den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap med klinisk ekspertise og pasientens preferanser og verdier, sier kursleder Per Olav Vandvik ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

  – Deltakerne skal i praksis kunne benytte en slik tilnærming på egne pasienter etter endt kurs, forteller Vandvik. – De skal også ha ideer om hvordan kunnskapsbasert praksis kan implementeres i avdelingen de jobber i.

  Kurset har bestått av tre komponenter; ett todagerskurs med hovedvekt på en problembasert læringsform (PBL) med arbeid i grupper på 5 – 6 personer etterfulgt av plenumssesjoner og supplert med korte forelesninger. Søk etter forskningsbasert kunnskap på Internett er gjort med assistanse av bibliotekar. Del to har bestått av praksisarbeid. Deltakerne har gjort systematisk registrering av egne valgte problemstillinger og har trent på teknikker for å finne pålitelige og oppdaterte svar i egen klinisk praksis.

  Kurset som har hatt base på Nordlandssykehuset i Bodø, ble avsluttet med et dagsseminar i november 2011 med oppsummering av deltakernes erfaringer fra praksistreningen og læring om hvordan kunnskaps-basert praksis og kvalitetsforbedringsarbeid bør integreres.

  Nordlandssykehuset gjennomfører nå et større prosjekt for å innføre kunnskapsbasert praksis i foretaket og legene på kurset var håndplukket med det formål å bringe kunnskapen videre inn i avdelingene.

  Deltakerne var svært fornøyd med kurset. Flere gir uttrykk for at dette var et av de mest lærerike kursene de har deltatt på.

  Søkelys på kvalitetsarbeid

  Søkelys på kvalitetsarbeid

  Neste kurs vil bli utvidet med to kursdager. – Det vil gi dybdekompetanse i utvikling av retningslinjer og prosedyrer, og vi vil også fokusere mer på kvalitetsarbeid, sier Per Olav Vandvik.

  Kurset er annonsert i Tidsskriftet og går av stabelen 19 – 22. mars 2012 på Ilsetra.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media