Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus

  Ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus

  Bjørn Erikstein (f. 1939) ble innstilt av et enstemmig ansettelsesutvalg og deretter valgt av et enstemmig styre.

  – Oslo universitetssykehus er den mest spennende helseinstitusjonen i Norge og Norden, og jeg gleder meg til å få lede dette sykehuset, uttrykte Erikstein da han tiltrådte stillingen i begynnelsen av desember 2011.

  Han presiserte samtidig at sykehuset er viktig for hele Helse-Norge og at det har svært flinke medarbeidere, god pasientbehandling og ikke minst mye spennende forskning og undervisning. Han er klar på at en hovedoppgave for ham fremover vil være å lede et sykehus som skal tilpasse seg nye rammer økonomisk og organisatorisk.

  Erikstein etterfølger Siri Hatlen, som valgte å gå av som direktør i juni 2011. Avgangen kom etter uenighet mellom Hatlen og styreflertallet om hva som skulle til for å lykkes med sykehusfusjonen og hvordan prosessen skulle gjennomføres.

  Bjørn Erikstein kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1978, doktorgraden i 1992 og ble godkjent spesialist i onkologi i 1993. Han har hatt flere stillinger ved Radiumhospitalet og har også arbeidet ved Ullevål sykehus. Fra 2003 til 2004 var han viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Sør, fra 2005 til september 2007 administrerende direktør samme sted. Erikstein har undervist medisinstudenter og helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og har vært styreleder for flere helseforetak. I 2003 gjennomførte han et nasjonalt lederutviklingsprogram i regi av Helsedepartementet og Bedriftsuniversitetet.

  100 000 kroner til ung nevrologiforsker

  100 000 kroner til ung nevrologiforsker

  Charalampos Tzoulis (f. 1979) ved Universitetet i Bergen og Nevrologisk avdeling er tildelt et stipend på 100 000 kroner fra Forsbergs og Aulies legat for fremragende forsking i nevrologi.

  Stipendet fra legatet går årlig vekselvis til en ung kunstner og en ung nevrolog.

  Tzoulis, opprinnelig fra Hellas, forsker på en type arvelige sykdommer som forekommer i mitokondriene – cellenes energikilder. Enkelte organer er mer avhengige av energi enn andre. Mitokondriesvikt går mest utover energien i hjernen og nervesystemet, men også muskulatur, hjerte og lever kan bli rammet. I Norge er én av 50 bærer av mitokondriesykdommer. Dersom to bærere får barn sammen, er det 25 % risiko for at barna får en alvorlig nevrologisk tilstand som starter i barneårene eller tidlig i tenårene, en tilstand med høy dødelighet.

  I 2010 tok Tzoulis doktorgraden og var med på å påvise energisvikt i hjernen ved å bruke MR-undersøkelser og molekylær analyse for å finne ut hvordan nerveceller dør.

  Charalampos Tzoulis er en del av forskningsgruppen Mitochondrial Medicine & Neurogenetics i Bergen. Den er ledet av Lawrence Bindoff. De har fulgt en gruppe på 45 pasienter og familiene deres på Vestlandet gjennom mange år. Forskergruppen er nå i gang med å kartlegge hvordan mitokondriesykdommen utvikler seg. Målet er å få nok kunnskap til å finne en behandling.

  Leon Jarners forskningspris til Sverre Bergh

  Leon Jarners forskningspris til Sverre Bergh

  Sverre Bergh (f. 1973), forsker og assistentlege ved Alderspsykiatrisk kompetansesenter ved Sykehuset Innlandet har mottatt Jarners forskningspris for 2011. Den er på 50 000 kroner. Tildelingen skjedde under Demensdagene i Oslo i slutten av november 2011.

  Leon Jarners Minnefond, som ble opprettet i 1989, er en uavhengig stiftelse som arbeider for å fremme forskning om Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Prisen tildeles et forsknings- eller utviklingsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårørende som er utført eller under arbeid i Norge. Resultatene fra prosjektet må ha nyhetens interesse, og dersom det dreier seg om et utviklingsarbeid, må erfaringene kunne generaliseres.

  Juryen for prisen, som besto av professorene Torgeir Bruun Wyller og Astrid Bergland, sa følgende i sin begrunnelse:

  «Sverre Bergh har gjennom et solid forskningsdesign gitt konkrete svar på spørsmål som er brennende for alle klinikere som behandler pasienter med demens, nemlig om det er lurt å ta vekk (seponere) deres antidepressiver.

  Han har gjort forskning som er svært krevende, uten å trekke inn kommersielle interesser, og dessuten på noe så viktig (men likevel uhyre sjelden studert) som å seponere legemidler i stedet for å gi et nytt.

  Dette er en studie som vil sette spor etter seg og som har potensial til å endre praksis internasjonalt.»

  Bergh tok medisinsk embetseksamen i 2001 og er for tiden i spesialisering i psykiatri.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media