Utdatert klassiker

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lopes, Tito

  Spirtos, Nick

  Naik, Raj

  Bonney’s gynaecological surgery

  11. utg. 272 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 90

  ISBN 978-1-4051-9565-2

  Dette er et standardverk. Den første utgaven kom i 1911 og har navn etter den britiske gynekologen Victor Bonney (1872 – 1953). Verket er ment å være en lærebok i generell gynekologi. Alle redaktørene er gynonkologer, tre britiske og en amerikansk, noe boken bærer preg av.

  Målgruppen er først og fremst utdanningskandidater innen gynekologi og obstetrikk.

  Boken består av tre deler, fordelt på 28 kapitler. Det er ikke tvil om at dette er en revidert utgave av en klassiker, og et problem er at man ikke kan se hvem som har skrevet og/eller revidert de enkelte kapitlene.

  Første del omhandler generelle kirurgiske prinsipper: preoperative forberedelser, kirurgisk utstyr og tilgangsmetodikk samt postoperativ overvåking og litt om komplikasjoner. I andre del beskriver forfatterne i detalj de ulike gynekologiske inngrepene som man forventer at en generell gynekolog skal kunne beherske. I den siste delen presenterer forfatterne gynekologiske subspesialiteter som bekkenbunnskirurgi, gynekologisk onkologi og enkle generelle kirurgiske inngrep som appendektomi og tarmreseksjon.

  Forfatterne har ambisjoner om å være oppdatert og moderne, men boken lever ikke helt opp til det. Selv om nærmere halvparten av alle gynekologiske inngrep i dag utføres endoskopisk, er kun ett kapittel viet laparoskopisk kirurgi, og hysteroskopisk kirurgi er minimalt omtalt. Boken oppleves derfor som gammeldags på flere felt. Den er sterkt preget av britisk tradisjon. Kapitlet om instrumenter og suturmateriale er stedvis ikke fullstendig, eksemplene virker tilfeldige, og firmanavn på produkter hører ikke hjemme i en slik tekst.

  I del to hvor forfatterne beskriver generelle gynekologiske inngrep, vier de behandling av en sjelden tilstand som vaginal atresi påfallende stor oppmerksomhet. Samtidig unnlater de å nevne dilatasjonsbehandling og nyere laparoskopiske operasjonsteknikker som alternativ behandling til tradisjonell kirurgi. I kapitlet om urininkontinens gis også gamle operasjonsteknikker som Marshall-Marchetti-Krantz, Burch og slyngeplastikk for mye spalteplass sammenliknet med moderne suburethrale slyngeteknikker.

  Illustrasjoner av de mer moderne teknikkene mangler helt. Fremstillingen tilfredsstiller ikke de operative kravene 100 år etter at førsteutgaven kom. Boken er lett i hånden og lett å orientere seg i. Den har mange korte avsnitt og er lettlest med mange illustrative tegninger som man kjenner igjen fra gamle operasjonsatlas. Det foreligger noen, men for få fotografier, alle i svart-hvitt. Helhetsinntrykket hadde klart blitt mye bedre dersom illustrasjoner og fotografier hadde vært i farger.

  Leseren får mye generell kunnskap og systematikk for deler av gynekologien, men klassikeren må suppleres med større lærebøker innen endoskopisk kirurgi. Både for utdanningskandidaten og de eldre finnes det imidlertid i dag bedre lærebøker og operasjonsatlas.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media