()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kirsten Fuhrmann døde 25.11. 2011 etter å ha vært syk i 14 måneder. Hun ble bare 46 år gammel. Kirsten var født i Drøbak, men vokste opp på Sola. Etter videregående skole var hun ett år som au pair i California, deretter studerte hun psykologi et år ved Universitetet i Bergen – før hun startet på medisinstudiet i Oslo, der hun tok medisinsk embetseksamen i 1994. Etter turnustjeneste ved Flekkefjord sykehus og i Ål kommune startet hun sin kirurgiske og ortopediske utdanning med tjeneste ved Oslo legevakt, Ski sykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Moss og Martina Hansens Hospital. Hun ble spesialist i ortopedisk kirurgi i 2006.

  Hun ble syk primo oktober 2010, en måned etter at hun var ansatt som overlege ved Artroskopiseksjonen, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Kirsten hadde stor arbeidskapasitet og engasjerte seg også som tillitsvalgt i Yngre legers forening. Hun satt i styret for Akershus legeforening før hun ble medlem i Legeforeningens spesialitetskomité i ortopedisk kirurgi, der hun fra 1.1. 2010 var leder.

  Kirsten Fuhrmann kom som en solstråle inn på Martina Hansens Hospital i oktober 2004 og arbeidet ved sykehuset i seks år. Hun hadde et veldig godt forhold til pasienter, kolleger og andre medarbeidere. Kirsten var en flink, kunnskapsrik og nøyaktig kirurg, med særlig anlegg for artroskopisk kirurgi. Samtidig var hun rask, effektiv og svært lett å samarbeide med. Hun hadde et vinnende vesen, var åpen og kontaktskapende, og hun var et godt eksempel på at kvinnelige leger kan gjøre karriere i et mannsdominert kirurgisk miljø.

  Kirsten engasjerte seg også mye i lokalmiljøet sitt og hadde en stor vennekrets. Hun var åpen om sin sykdom og bar sine plager med stor verdighet, som uttrykk for en indre styrke og trygghet. Ofte trøstet hun dem som skulle trøste henne.

  Våre tanker går til hennes mann Mark og barna Madeleine, Benedikte og Filip som mistet sin hustru og sin mor så altfor tidlig.

  Martina Hansens Hospital

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media