Bra om basalfag

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lyons, Ian

  Biomedical science

  Lecture notes. 550 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 35

  ISBN 978-1-4051-5711-7

  Lecture notes er en lærebokserie for medisinstudenter og unge leger. Serien har godt over 30 titler, hovedsakelig om kliniske fag, skrevet av britiske undervisere. Flere av bøkene har vært på markedet lenge og finnes i 10. og 11. utgave. Målsettingen er å være kortfattet og dekkende for det som undervises før embetseksamen, uten for mange detaljer.

  Biomedical science er siste skudd på stammen. Den foreligger i første utgave og skiller seg ut ved å være skrevet (eller i hvert fall påbegynt) da forfatterne var medisinstudenter ved Oxford University.

  Forfatterne tar for seg fag som tidligere ble undervist som enkeltfag i preklinikken, men som med dagens mer integrerte studier undervises side om side gjennom flere semestre. De 18 kapitlene favner derfor vidt, fra celle- og molekylærbiologi, fysiologi og farmakologi, over enkeltkapitler om de fem store organsystemene til embryologi, anatomi og statistikk.

  Språket er godt, klart og konsist. Gjennom hele teksten er definisjoner av sentrale begreper fremhevet i egne bokser, likeledes er det bokser med kliniske poenger. Dette fungerer bra.

  Layouten er fin i fire farger med hyppig bruk av undertitler som gjør det lett å orientere seg, og med gode uthevinger av nøkkelord i brødteksten. Margen er etter min smak for smal med for liten plass til egne smånotater.

  Jeg har kun funnet enkelte ortografiske feil, illustrasjonene er fine, dog kunne en del av de anatomiske illustrasjonene hatt med flere benevnelser. Balansen mellom tabellarisert informasjon og brødtekst er fornuftig. Stikkordregisteret er også fyldig og godt. Det totale inntrykket er at forfatterne og forlaget har gjort en god jobb.

  Treffer boken målgruppen? Her er svaret både ja og nei. Den store bredden er både en styrke og en svakhet. Utvalget i hvert kapittel er stort sett fornuftig, men som eneste bok for medisinstudenter i store fag som anatomi og fysiologi, er boken for liten. I disse fagene kan den være et godt alternativ til norske bøker rettet mot helsefagutdanning på høyskolenivå. Som en første bok for medisinstudenter i de tidlige semestrene, der man skal få overblikk og få med seg det mest sentrale i basalfagene og bli introdusert til viktige parakliniske fag som mikrobiologi og immunologi, er boken ypperlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media