Kirurgi for studenter og turnusleger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ellis, Harold

  Calne, Sir Roy

  Watson, Christopher

  General surgery

  Lecture notes.12. utg. 418 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 25

  ISBN 978-1-4443-3440-1

  Denne boken er en del av en serie som dekker hovedområdene innenfor de ulike spesialitetene, både teoretisk og klinisk. Den passer for studenter, men også for turnusleger eller ferske assistentleger som trenger en rask oppfriskning.

  Utformingen er tiltalende, formatet hendig og omslaget lekkert. Boken er god å holde i, men for stor til å ha i frakkelommen.

  Oppbyggingen er logisk. Den første delen omhandler generelle forhold og vurderinger rundt den kirurgiske pasienten. Videre omtaler forfatterne enkel pre- og postoperativ fysiologi. De tar så for seg postoperative komplikasjoner, både med tanke på diagnostisering og håndtering, før de fortsetter med organkapitler.

  Hvert kapittel starter med et definert læringsmål. Man jobber seg så gjennom, på tradisjonelt vis, med klinisk presentasjon, differensialdiagnoser, utredning og behandling. Boken har enkle, skjematiske tegninger som illustrerer noen av hovedpunktene.

  Dette er en bok jeg i aller høyeste grad mener kan være nyttig for studenter og turnusleger. Den er generell og oversiktlig, men samtidig detaljert nok til å dekke det meste innenfor generell kirurgi på dette nivået.

  Imidlertid er boken ikke en fullverdig lærebok og bør kombineres med større oppslagsverk for å utfylle enkelte områder. Forfatterne tar heller ikke opp operasjonsteknikk eller -metode, men med tanke på en rask oversikt og oppfrisking før eksamen – eller kanskje til og med på de første vaktene – er den flott.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media