Kirurgi for studenter og turnusleger

Tone Aarholt Hegna Om forfatteren
Artikkel

Ellis, Harold

Calne, Sir Roy

Watson, Christopher

General surgery

Lecture notes.12. utg. 418 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 25

ISBN 978-1-4443-3440-1

Denne boken er en del av en serie som dekker hovedområdene innenfor de ulike spesialitetene, både teoretisk og klinisk. Den passer for studenter, men også for turnusleger eller ferske assistentleger som trenger en rask oppfriskning.

Utformingen er tiltalende, formatet hendig og omslaget lekkert. Boken er god å holde i, men for stor til å ha i frakkelommen.

Oppbyggingen er logisk. Den første delen omhandler generelle forhold og vurderinger rundt den kirurgiske pasienten. Videre omtaler forfatterne enkel pre- og postoperativ fysiologi. De tar så for seg postoperative komplikasjoner, både med tanke på diagnostisering og håndtering, før de fortsetter med organkapitler.

Hvert kapittel starter med et definert læringsmål. Man jobber seg så gjennom, på tradisjonelt vis, med klinisk presentasjon, differensialdiagnoser, utredning og behandling. Boken har enkle, skjematiske tegninger som illustrerer noen av hovedpunktene.

Dette er en bok jeg i aller høyeste grad mener kan være nyttig for studenter og turnusleger. Den er generell og oversiktlig, men samtidig detaljert nok til å dekke det meste innenfor generell kirurgi på dette nivået.

Imidlertid er boken ikke en fullverdig lærebok og bør kombineres med større oppslagsverk for å utfylle enkelte områder. Forfatterne tar heller ikke opp operasjonsteknikk eller -metode, men med tanke på en rask oversikt og oppfrisking før eksamen – eller kanskje til og med på de første vaktene – er den flott.

Anbefalte artikler