Statusrapport om helse- og omsorgstjenester for eldre

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen reviderer nå rapporten Når du blir gammel og ingen vil ha deg… fra 2001.

Eldre er ikke er en ensartet gruppe, og behovet for helse- og omsorgstjenester varierer stort avhengig av den enkeltes funksjonsnivå, helse og sykdom.

– Samhandlingsreformen vil få store konsekvenser for eldre som trenger helsehjelp. Rapporten vil blant annet sette søkelyset på aktuelle problemstillinger knyttet til helseforebyggende arbeid, pleie- og omsorgstjenestene og fastlegenes og sykehusenes rolle, sier leder av Allmennlegeforeningen og medlem av referansegruppen Trond Egil Hansen.

I rapporten ønsker man også å identifisere «ubalansen» mellom de mange politiske løfter og realitetene i eldreomsorgen, og samtidig bidra til å redusere urealistiske forventningsgap.

Det er også et ønske om å synliggjøre behovet for et kompetanseløft i sykehjemsmedisinen.

Referansegruppen består i tillegg til Trond Egil Hansen av Paal Naalsund, Pernille Bruusgard, Terese Folgerø, Eivind Aakhus, Hanne Thürmer og Morten Laudal.

Rapporten vil bli sendt på høring senvinteren 2012 og ventes ferdig i mai 2012.

Anbefalte artikler