Statusrapport om helse- og omsorgstjenester for eldre

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen reviderer nå rapporten Når du blir gammel og ingen vil ha deg... fra 2001.

  Eldre er ikke er en ensartet gruppe, og behovet for helse- og omsorgstjenester varierer stort avhengig av den enkeltes funksjonsnivå, helse og sykdom.

  – Samhandlingsreformen vil få store konsekvenser for eldre som trenger helsehjelp. Rapporten vil blant annet sette søkelyset på aktuelle problemstillinger knyttet til helseforebyggende arbeid, pleie- og omsorgstjenestene og fastlegenes og sykehusenes rolle, sier leder av Allmennlegeforeningen og medlem av referansegruppen Trond Egil Hansen.

  I rapporten ønsker man også å identifisere «ubalansen» mellom de mange politiske løfter og realitetene i eldreomsorgen, og samtidig bidra til å redusere urealistiske forventningsgap.

  Det er også et ønske om å synliggjøre behovet for et kompetanseløft i sykehjemsmedisinen.

  Referansegruppen består i tillegg til Trond Egil Hansen av Paal Naalsund, Pernille Bruusgard, Terese Folgerø, Eivind Aakhus, Hanne Thürmer og Morten Laudal.

  Rapporten vil bli sendt på høring senvinteren 2012 og ventes ferdig i mai 2012.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media