Nyttig for oss alle

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nielsen, Anne

  Foreldrerollen

  Det er du som er voksen! 280 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-02-33791-9

  Forfatteren er utdannet førskolelærer og samtaleterapeut. Her henvender hun seg til foreldre, besteforeldre, ansatte i førskole og skole, helsesøstre og leger – kort sagt alle som har med barn å gjøre. Basert på en rekke personlige og profesjonelle erfaringer, og med støtte i litteratur og ulike undersøkelser, beskriver hun sitt ønske: «Å bidra til at flest mulig barn får mulighet til å utvikle og bruke sine talenter og evner i størst mulig grad, samtidig som de lærer å leve i harmoni med andre og finner et fellesskap hvor de hører til (…) ikke et liv uten konflikt eller motgang, siden motgang er livets læremester, men et liv som gir dem motstandskraft til å tåle livets opp- og nedturer.»

  Boken er delt i tre hoveddeler med underkapitler og sammendrag: del 1 Tidsånden: Hva skjer nå og hvorfor?, del 2 Medisinen: Kunnskap om barns utvikling og del 3 Veien videre. Det er også et tillegg med ytterligere erfaringer, litteraturreferanser og stikkordregister.

  Et utgangspunkt er spørsmålet om hvorfor dagens foreldre er så ettergivende og usikre. Dette belyses historisk og med tallrike gode eksempler, bl.a. hvorledes dagens curlingforeldre, ofte som følge av tidligere tiders autoritære oppdragelse, møter barna med overbeskyttelse og sammenblanding av service og kjærlighet. De kan ønske seg trygge og fornøyde barn, men får i stedet små prinser og prinsesser som ikke har lært å ta hensyn til andre.

  Å ta barn på alvor, å forstå og respektere deres behov og reaksjoner og samtidig være en tydelig autoritet kan være vanskelig, men nødvendig. Her belyses utfordringer og godt og dårlig samspill med barna med tallrike gode eksempler, også hentet fra dagsaktuelle TV-programmer og avisinnlegg. Det er også kloke refleksjoner om maskuline og feminine særtrekk og utfordringer om likestilling og omsorg for barn.

  Kort sagt: Forfatteren har oppnådd sitt mål. Dette er en bok om hvordan vi i omgang med barn, spesielt i alderen 1 – 12 år, som trygge voksne med sunn selvfølelse og autoritet, men uten bruk av makt, kan bidra til å gi dem en trygg selvfølelse og god funksjon både borte og hjemme.

  Jeg gir boken min varmeste anbefaling. Å oppdra barn krever handlekraft og vilje til å stå oppreist selv når barna ikke liker det vi bestemmer. Ta foreldremakten tilbake – og bli en trygg voksen som barna kan stole på!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media