()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To år etter distribusjon av pesticidbehandlede myggnett så man økt resistens mot insektmidlet hos malariamygg, og hyppigheten av malariaanfall i befolkningen var nesten tilbake til det den var i utgangspunktet.

  I fireårsperioden januar 2007–desember 2010 ble innbyggerne i en landsby i Senegal fulgt opp ved feberanfall, og bekreftede tilfeller av malaria ble behandlet med artesunat og amodiaquin i kombinasjon (1). Halvannet år etter studiestart ble det utdelt myggnett behandlet med det insektdrepende midlet deltamethrin til alle landsbybeboerne. Hver studiemåned ble det gjort nattlig innsamling av Anopheles gambiae-mygg.

  Hyppigheten av malariaanfall var 5,45 (95 % KI 4,90 – 6,05) per 100 personmåneder før distribusjonen av myggnett, 0,41 (0,29 –  0,55) de to første årene etter distribusjonen og 4,57 (3,54 – 5,82) i siste halvår av studien. I 2010 var 37 % av A gambiae-myggene resistente mot deltamethrin. Forskerne fant en økende forekomst av en bestemt resistensmutasjon hos myggen – fra 8 % i 2007 til 48 % i 2010. Økt resistens hos A gambiae mot insektmidlet kan være årsaken til at malariaforekomsten igjen økte.

  I 2010 rammet 63 % av alle malariaanfall voksne og barn over ti år, mot 33 % i 2007 og 2008. Dette kan tyde på økt mottakelighet for malaria hos eldre barn og voksne, sannsynligvis forårsaket av nedsatt immunitet etter intensiv behandling.

  Studien viser viktigheten av å overvåke resistens mot insektmidler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media