Yoga kan hjelpe mot ryggsmerter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et 12 ukers treningsprogram med yoga ved kroniske korsryggssmerter ga bedre resultater enn vanlig behandling.

  Yoga er en kombinasjon av mentale og kroppslige teknikker, bl.a. fysisk trening og avslapning. Mindre studier tyder på at yoga kan ha effekt ved kroniske korsryggssmerter.

  I en britisk studie ble 313 voksne med kroniske eller residiverende korsryggssmerter rekruttert fra allmennpraksis og randomisert til et 12 ukers yogaprogram eller til vanlig behandling (1). Begge gruppene fikk utdelt råd for vond rygg skriftlig. Alle deltakerne fikk tilsendt validerte spørreskjemaer for ryggfunksjon (Roland-Morris Disability Questionnaire; RMDQ), ryggsmerter og generell helse.

  Nesten to tredeler av dem som ble tilbudt yoga, gjennomførte minst seks av 12 yogatimer. Etter tre, seks og 12 måneder hadde disse pasientene bedre ryggfunksjon enn dem som fikk vanlig behandling. Forskjellen i gjennomsnittlig justert RMDQ-skår var henholdsvis 2,17 (95 % KI 1,03 – 2,71), 1,48 (0,33 – 2,62) og 1,57 (0,42 – 2,91) til fordel for yoga. Resultatet når det gjaldt ryggsmerter og generelle helsemål var imidlertid likt i begge grupper. Åtte pasienter i yogagruppen rapporterte om mer smerter.

  – Denne studien er større enn tidligere studier og underbygger mange ryggpasienters gode erfaringer med yoga, sier professor John-Anker Zwart ved Oslo universitetssykehus. Han leder Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser. – Yoga så ikke ut til å bedre selve ryggsmertene mer enn vanlig behandling, men bedret funksjonen.

  Pasienter med kroniske ryggsmerter kan trygt prøve yoga, selv om noen kan oppleve forverring. Studien gir ikke grunnlag for å endre gjeldende norske retningslinjer for behandling av kroniske korsryggssmerter, som anbefaler ulike former for trening og øvelser og det å være fysisk aktiv, sier Zwart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media