()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utbrenthet og redusert livskvalitet er vanlig blant amerikanske leger. Arbeidstilfredsheten er avhengig av medisinsk kompetanse og jobberfaring.

  Stress hos leger kan ramme pasientene i form av feilbehandling og minsket tillit til helsevesenet. Flere faktorer kan gjøre leger stresset. Dette viser en stor undersøkelse med over 16 000 leger ansatt ved indremedisinske sykehusavdelinger over hele USA (1).

  Egenvurdert livskvalitet var «så dårlig som den kunne være» eller «noe dårlig» hos 14,8 % av legene. Utbrenthet og høyt nivå av emosjonell utmattelse ble rapportert hos rundt halvparten. Leger med store studielån var oftere enn andre plaget av utbrenthet og lav livskvalitet. Leger med høy kompetanse innen sitt fagfelt anga bedre livskvalitet, mer velvære og mer selvtillit enn de øvrige. Spesialister i indremedisin med flere års erfaring anga mer trivsel enn nyutdannede leger.

  – Utbrenthet hos leger er bekymringsfullt, ikke bare for den enkelte lege, men også for pasientbehandlingen. Leger har rapportert at de er mindre tålmodige og mer frustrerte i pasientmøtene når de er slitne, og det er funnet økt risiko for feilmedisinering ved utbrenthet, sier forsker Karin Isaksson Rø ved Legeforeningens forskningsinstitutt og ved Ressurssenter Villa Sana, Modum Bad.

  – Denne tverrsnittsstudien er en av få der man har undersøkt sammenhengen mellom legers helse, livskvalitet, økonomiske forpliktelser og objektivt målt kunnskapsnivå. Resultatene er vanskelige å oversette direkte til norske forhold, og vi trenger derfor liknende undersøkelser også i Norge. Longitudinelle studier er avgjørende for å få mer kunnskap om årsaksforhold, sier Isaksson Rø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media