Hvor lenge varer et svangerskap?

Torvid  Kiserud Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 8 – 9

I lederen på s. 8 i Tidsskriftet nr. 1/2012 skal illustrasjonsteksten være:

Variasjon i svangerskapslengde i 309 749 enkeltsvangerskap etter sikker siste menstruasjon (rød kurve) og spontan fødselsstart i 1999 – 2010 (median lengde 283 dager). Gul kurve viser fordelingen for de samme svangerskapene, men basert på ultralyddatering (median estimert svangerskapslengde 281 dager). Data fra Medisinsk fødselsregister

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler