Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 30 – 5

  På side 32 i tabell 3 linje 37 skal det stå: Kroppsmasseindeks (BMI) (kg/m²).

  Tilsvarende skal det på side 33 i tredje linje i teksten til figur 2 stå: … fedme: BMI ≥ 30 kg/m² versus 18,5 – 24,99 kg/m² …

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media