Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964

Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 30 – 5

På side 32 i tabell 3 linje 37 skal det stå: Kroppsmasseindeks (BMI) (kg/m²).

Tilsvarende skal det på side 33 i tredje linje i teksten til figur 2 stå: … fedme: BMI ≥ 30 kg/m² versus 18,5 – 24,99 kg/m² …

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler