Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Petter Gjersvik

Leder

Mette Løkeland

Brev til redaktøren

Krystyna Sandvik
Fredrik Schjesvold
Kristine Wiencke
Geir E. Tjønnfjord
Tor-Arne Hagve
Kristin Lilleholt
Marianne Svendsen
Harald Russwurm
Vilhjalmur Finsen
Vegard Lysne
Rune Blomhoff
Haakon E. Meyer
Hanne Storhaug
Tor Ole Kjellevand
Tor Ole Klemsdal

Rettelse

Kommentarartikkel

Andreas Austgulen Westin
Jørgen G. Bramness
Fatemeh Chalabianloo
Tarjei Rygnestad
Lars Slørdal
Halvor Næss
Ole Erik Iversen

Nyheter

Svein Ødegaard

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Elisabeth Swensen

Originalartikkel

Tone Breines Simonsen
Astrid Klopstad Wahl
Siri Vangen
Malin Eberhard-Gran

Oversiktsartikkel

Medisinen i bilder

Aleksander Talgøy Holten

Noe å lære av

Syed Mohammad Husain Rizvi
Mari Skylstad Kvernebo
Nils-Jørgen Mørk
Petter Gjersvik

Kronikk

Vegard Bruun Wyller
Sven Erik Gisvold
Egil Hagen
Rune Heggedal
Arnulf Heimdal
Kjetil Karlsen
Jannicke Mellin-Olsen
Jan Størmer
Ivar Thomsen
Torgeir Bruun Wyller

Medisinsk historie

Kristine Lillestøl
Hilde Bondevik

Personlige opplevelser

Per Steinar Steinsvoll
Sigmund Hov Moen

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Signe Holta Ringertz
Øivind Larsen
Esperanza Diaz
Ragnar Stien
Ingrid H. Johansen
Einar Kringlen
Sidsel Kreyberg
Jan Helge Halleraker
Kaare R. Norum
Einar Kringlen
Jon Ståle Ritland

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Bjørn Atle Bjørnbeth
Mari Bjørnstad
Hallvard Hagen
Stefan Randjelovic

Gjesteskribent