()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  For at en forskningsartikkel skal bli lest, forstått og husket, må den ha et klart budskap. Artikkelens struktur og form er en del av budskapet

  Budskap, budskap, budskap

  Gir abort fødselsangst?

  Gir abort fødselsangst?

  Blant nesten 2 800 gravide ved Akershus universitetssykehus rapporterte rundt 8 %  angst for å føde, men det var ingen samvariasjon mellom tidligere abort og fødselsangst. Psykisk helse viste sterkest samvariasjon med angst for å føde.

  Gir abort seinverknader?

  Gir tidligere aborter fødselsangst?

  Inneklemming av tarm etter fedmeoperasjon

  Inneklemming av tarm etter fedmeoperasjon

  Akutte abdominalsmerter etter gastrisk bypass for sykelig fedme kan skyldes inneklemming av tarm gjennom defekter i mesenteriet. Dette er en potensielt alvorlig komplikasjon som kan kreve rask operativ intervensjon. Laparoskopi eller laparotomi bør alltid vurderes.

  Akutt inneklemming av tarm etter gastrisk bypass for sykelig fedme

  Kursendring etterlyses

  Kursendring etterlyses

  Norge bør ha en helsetjeneste som nyter allmenn tillit, organiseres av det offentlige og gir mest mulig helse for pengene. Utviklingen fører oss stadig lenger vekk fra disse målene, skriver en gruppe leger i en kronikk. De ser klare tegn til forfall. En radikal kursendring er nødvendig.

  Ta faget tilbake!

  Nevrasteni – en motesykdom

  Nevrasteni – en motesykdom

  Før og etter forrige århundreskiftet fikk mange pasienter diagnosen nevrasteni. Viktigste symptom var generell utmattelse. Behandlingen, bl.a. hvile og elektrifisering, skulle styrke nervesystemet, som var antatt å være svekket som følge av overanstrengelse eller andre påkjenninger. Nevrasteni er omtalt som tidstypisk og som en mulig parallell til aktuelle diagnoser i vår tid.

  Nevrasteni i Norge 1880 – 1920

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media