LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

For at en forskningsartikkel skal bli lest, forstått og husket, må den ha et klart budskap. Artikkelens struktur og form er en del av budskapet

Budskap, budskap, budskap

Gir abort fødselsangst?

Blant nesten 2 800 gravide ved Akershus universitetssykehus rapporterte rundt 8 %  angst for å føde, men det var ingen samvariasjon mellom tidligere abort og fødselsangst. Psykisk helse viste sterkest samvariasjon med angst for å føde.

Gir abort seinverknader?

Gir tidligere aborter fødselsangst?

Inneklemming av tarm etter fedmeoperasjon

Akutte abdominalsmerter etter gastrisk bypass for sykelig fedme kan skyldes inneklemming av tarm gjennom defekter i mesenteriet. Dette er en potensielt alvorlig komplikasjon som kan kreve rask operativ intervensjon. Laparoskopi eller laparotomi bør alltid vurderes.

Akutt inneklemming av tarm etter gastrisk bypass for sykelig fedme

Kursendring etterlyses

Norge bør ha en helsetjeneste som nyter allmenn tillit, organiseres av det offentlige og gir mest mulig helse for pengene. Utviklingen fører oss stadig lenger vekk fra disse målene, skriver en gruppe leger i en kronikk. De ser klare tegn til forfall. En radikal kursendring er nødvendig.

Ta faget tilbake!

Nevrasteni – en motesykdom

Før og etter forrige århundreskiftet fikk mange pasienter diagnosen nevrasteni. Viktigste symptom var generell utmattelse. Behandlingen, bl.a. hvile og elektrifisering, skulle styrke nervesystemet, som var antatt å være svekket som følge av overanstrengelse eller andre påkjenninger. Nevrasteni er omtalt som tidstypisk og som en mulig parallell til aktuelle diagnoser i vår tid.

Nevrasteni i Norge 1880 – 1920

Anbefalte artikler