()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En restriktiv transfusjonspraksis gir høyere overlevelse enn en liberal praksis ved akutt gastrointestinal blødning.

  I en studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, ble 921 pasienter med hematemese og/eller melena randomisert til to ulike transfusjonsstrategier (1). I restriktiv gruppe var hemoglobingrensen for erytrocyttransfusjon 7 g/100 ml, i liberal gruppe 9 g/100 ml. Randomiseringen var stratifisert for påvist levercirrhose. Pasienter med livstruende blødning eller kardiovaskulær komorbiditet ble ekskludert. Alle pasienter ble gastroskopert innen seks timer, og eventuelle blødningsfokuser ble behandlet endoskopisk.

  49 % av pasientene i restriktiv gruppe fikk transfusjon, sammenliknet med 85 % i liberal gruppe. 45-dagersoverlevelsen var henholdsvis 95 % og 91 % (p = 0,02). Også når det gjaldt reblødning og behov for reintervensjon, var det færre tilfeller ved restriktiv praksis.

  – Studien viser at en restriktiv transfusjonspraksis gir bedre behandlingsresultat enn en liberal praksis, sier professor Anne Husebekk ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Denne studien er et viktig bidrag til kunnskapsbasert praksis for transfusjon hos slike pasienter, sier hun.

  – Transfusjon med erytrocyttkonsentrat kan være livsviktig behandling ved akutte blødninger. Blodtransfusjoner kan også ha uheldige bivirkninger, som volumoverbelastning og negativ innflytelse på hemostasen. Studien støtter en restriktiv holdning til blodtransfusjoner. I Norge er det anbefalt å vurdere transfusjon postoperativt ved et hemoglobinnivå på 6 – 8 g/100 ml (2), altså tilnærmet likt som i denne studien, sier Husebekk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media