Upålitelige observasjonsstudier

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012, kritiserer Hanne Storhaug myndighetenes ernæringsråd i en kommentarartikkel (1). Hun siterer studien til Skeaff & Miller (2), men et av deres funn var jo at det å erstatte mettet fett med flerumettet fett ga signifikant redusert risiko for hjerte- og karsykdom (dersom en slik erstatning hadde effekt på kolesterolnivåene). De fant også at en høy flerumettet/mettet fett-ratio reduserte risikoen for kardiovaskulære hendelser. Det er statistisk betenkelig å justere for serumkolesterol, da dette jo overser den effekten mettet fett har for kolesterolnivået (og hjerte- og karsykdom). Dette kalles å overjustere, noe som kan gi upålitelige resultater.

  Skeaff & Miller sier jo også at de manglende resultatene fra observasjonsstudiene ikke gjør at man kan avvise betydningen av flerumettet fett, men at dette reflekterer de mange metodiske svakhetene i slike studier: «Furthermore, the evidence from cohort studies of dietary intake of fats and CHD is mostly unreliable (with a few exceptions) because most studies have ignored the effects of measurement error and regression dilution bias.»

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 3.12. 2012 http://tidsskriftet.no/article/2941884

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media