Dypdykk i randomiserte kliniske forsøk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Meinert, Curtis L.

  Clinical trials

  Design, conduct and analysis. 2. utg. 665 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 80

  ISBN 978-0-19-538788-9

  Det finnes mange bøker om klinisk forskning generelt og randomiserte kliniske forsøk spesielt. Denne bør ikke være den første og kanskje heller ikke den andre man anskaffer seg. Intensjonen var å skape et referanseverk for designere og utøvere av randomiserte kliniske forsøk – og det er oppfylt. Metodeentusiaster som vil kunne mest mulig og gjøre alt korrekt, får et oppbyggende dypdykk.

  Layouten er ikke altfor innbydende, med 665 sider med relativt liten fontstørrelse i to spalter, mange store tabeller med enda mindre fontstørrelse og få figurer. Den består av åtte deler: Introduction, Design principles and practices, Execution, Data analyses, Organization and management, Publication, Miscellaneous og Appendices, som igjen er delt i 52 kapitler. Appendices består av 12 vedlegg som utgjør 158 sider. Boken avsluttes med 574 referanser og et stikkordregister. Samlet gir det en god oversikt over temaet.

  Dekningen av emner som jeg tror jeg behersker, er fullstendig og godt beskrevet. Selv om dette er temaer jeg er fortrolig med, bidro boken til økt innsikt. Lesing av kapitler som jeg har mindre kjennskap til, var lærerikt, men tyngre. Det er mange detaljer og uklart hva som er viktigst. Du får ingen rask oversikt ved å kaste et blikk på didaktiske figurer, oversiktlige tabeller og punktvise prioriterte lister. Boken må leses/studeres. Enkelte kapitler er bygd opp med spørsmål og svar som kontroll på at man har forstått forutgående kapitler.

  Det henvises til regelverket i USA, U.S. Food and Drug Adminstration (FDA) og National Institutes of Health (NIH), uten at det byr på problemer. Noe er nyttig, mens mye raskt kan hoppes over. Vi må forholde oss til det norske regelverket for forskning.

  Selv en så komplett bok har begrensninger. Hovedvekten er på randomiserte kliniske forsøk med parallelle grupper. Krysstudier (crossover/ multicrossover studies), enkeltpasientstudier (single-subject studies), faktorielt- og sekvensielt design samt de mer spesielle, som Zelens design, «comprehensive cohort design» og Wennebergs design, er utelatt eller omtalt i begrenset omfang.

  Stikkordregisteret er komplett og velfungerende og bidrar til at en omfattende og detaljert bok kan brukes som oppslagsverk. Fordi de færreste sammenlikninger kan gjøres med randomiserte kliniske forsøk, slik det påpekes i forordet, må man selvsagt også ha kjennskap til andre design.

  Boken kan trygt anbefales for personer med stor interesse for randomiserte kliniske forsøk, med hovedvekt på parallelle grupper. Jeg vil bruke den med glede i mitt arbeid med forskning og undervisning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media