En høvdingsaga

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hem, Per E.

  Megleren

  Paal Berg 1873 – 1968. 868 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2012. Pris NOK 499

  ISBN 978-82-03-23427-9

  Knapt noen norsk embetsmann har hatt så stor betydning og prestisje, det være seg internasjonalt eller nasjonalt, som Paal Berg. Han er omtalt i en rekke historiske arbeider og biografier over samtidige nordmenn, men dette er første gangen hans eget liv og karriere blir gjenstand for en omfattende gransking og beskrivelse.

  Interessen for Paal Berg er nok først og fremst knyttet til hans posisjon som Hjemmefrontens leder under den tyske okkupasjonen, men han var også høyesterettsjustitiarius i en lang periode. Han var også arbeidsrettens far, riksmeklingsmann, fremtredende medlem av ILOs organer, førte fiskerigrensetvisten med England til et gunstig resultat for Norge ved domstolen i Haag, og han var både justis- og sosialminister i to Venstre-regjeringer fra 1920 – 25. Han var tilhenger av brenne- og hetvinsforbudet og på mange vis Vinmonopolets far. Hans biograf, Per Hem, har for øvrig to meget interessante artikler i siste julenummer av Tidsskriftet om de norske legenes holdning til brennevinsforbudet (1, 2).

  Det mest imponerende ved Hems biografi er det kolossale grunnlagsmaterialet han må ha gått gjennom. Boken har da også et meget godt note-, litteratur- og personregister. På mange vis er også stoffmengden bokens svakhet. For den som ønsker en rask orientering om Bergs innsats på de viktigste områdene, er boken nesten ugjennomtrengelig. Hvis man derimot ønsker å konsentrere seg om et område, blir den kolossale detaljrikdommen usedvanlig nyttig.

  Fremstillingen er uvanlig godt dokumentert og blir heller ikke ensidig fordi Hem også har et kritisk blikk på sin hovedperson. For norsk krigs- og etterkrigshistorie vil denne boken måtte bli et viktig referanseverk. Det gjelder både de noe kaotiske forholdene rundt forhandlingene med tyskerne i 1940 – 41 og opprettelsen av Administrasjonsrådet, dannelsen av «Kretsen» som – noe selvbestaltet – ble Hjemmefrontens ledelse og Bergs mislykkede forsøk på å danne samlingsregjering like etter frigjøringen.

  Forfatteren redegjør i detalj for alle Bergs mangehånde bidrag til norsk samfunnsutvikling. Han trekker også frem de kritiske røstene og Bergs feider med høyesterettsdommer T. Bonnevie og odelstingspresident CJ. Hambro. Begge disse herrene synes å ha vært ledet av en viss misunnelse over den suksessen Berg hadde på alle de feltene hvor han bidro. Bergs familiehistorie blir grundig gjort rede for, og fra Bergs eldre dager får vi også detaljert beskrevet en kjærlighetshistorie med en dansk-finsk diplomatfrue. I det hele er detaljrikdommen det mest problematiske: Det er begrenset hvilken interesse snøfestninger i hovedpersonens fødeby, Hammerfest, og prisen på jusstudentens julesko har for ettertiden.

  Ut over dette er denne biografien et monument i norsk historieskriving. Fire seksjoner med tidsbestemte og tekstede fotografier bidrar også til den store verdien. At kollega Kristian Kristiansen blir kalt Kristensen får stå for dårlig korrekturlesing.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media