Epilepsi i Afrika

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Epilepsi forekommer hyppigere i Afrika sør for Sahara enn ellers i verden, men estimert prevalens varierer mellom forskjellige områder.

  I en ny studie (1) der det ble brukt samme metodikk i utvalgte regioner i fem afrikanske land, fant man at prevalensen varierer mellom disse: Regionen i Kenya hadde 7,8 affiserte per 1 000 (95 % KI 7,5 – 8,2), regionen i Sør-Afrika 7,0 (95 % KI 6,2 – 7,4), regionen i Uganda 10,3 (95 % KI 9,5 – 11,1), regionen i Tanzania 14,8 (95 % KI 13,8 – 15,4), og regionen i Ghana 10,1 (95 % KI 9,5 – 10,7). Epilepsidebut før femårsalderen var vanlig i alle landene. I Uganda gjaldt dette for så mange som tre firedeler, og der var prevalensen av epilepsi høyest blant de yngste.

  Undersøkelsen omfattet totalt 586 607 personer, og besto av tre faser: I en dør-til-dør-aksjon med to screeningspørsmål plukket man ut personer som hadde hatt kramper. Disse gjennomgikk et spørreskjemaintervju, og dersom det var holdepunkter for epilepsi, ble de undersøkt av en kliniker. Totalt 1 711 personer fikk diagnosen konvulsiv epilepsi. En alderstilpasset kontrollgruppe på 2 032 individer ble trukket tilfeldig ut, og begge grupper fikk spørreskjema om sosiodemografiske forhold, og risikofaktorer som hereditet, perinatal historie, hodetraumer, kosthold og stimulantia. Et tilfeldig utvalg på 300 epileptikere og 300 kontrollpersoner ble også undersøkt med serologiske blodprøver.

  Blant barn (<18 år) var den viktigste risikofaktoren perinatale symptomer og i mindre grad hodeskader. Risikofaktorer hos dem med symptomdebut i voksen alder inkluderte innleggelse for feber/malaria, eksponering for ulike parasitter (særlig cystocercose) og hypertensjon. De regionale forskjellene i prevalens kan ifølge forfatterne forklares med at nevnte risikofaktorer er ujevnt fordelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media