Ny veileder skal hjelpe fastlegene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen lanserer i disse dager en omfattende veileder og kommentarutgave om fastlegeordningen.

  Faksimile av forsiden på veilederen
  Faksimile av forsiden på veilederen

  – Målet med veilederen er å bidra til forståelse og innsikt i det nye rammeverket i fastlegeordningen slik at dette kan fungere etter intensjonene, sier assisterende direktør Lars Duvaland i avdeling for Jus og arbeidsliv.

  – Det er nå mer enn ett år siden Legeforeningen advarte mot forskriftsendringer for å unngå å ødelegge fastlegeordningen, skriver president i Legeforeningen Hege Gjessing i forordet til veilederen.

  Stiller seg bak forskriften

  Stiller seg bak forskriften

  – Hele Legeforeningens organisasjon mobiliserte for å verne om en ordning vi er stolte av og som pasientene er svært tilfredse med. Legeforeningens fremste mål har vært å legge til rette for tillit, trygghet og tilgjengelighet for befolkningen til fastlegens tjenester, skriver hun. Fastlegeordningen er basert på samarbeidsløsninger, og det var derfor også naturlig for Legeforeningen å legge store ressurser i videre dialog når helseministeren inviterte til dette. Samarbeidet har gitt resultater. Den forskriften som nå har trådt i kraft stiller Legeforeningen seg bak, skriver Gjessing.

  I tiden som kommer vil det gjennomgående kreves tettere samarbeid mellom kommune og fastleger og kapasiteten i fastlegeordningen må styrkes. Samhandlingsreformen innebærer at stadig flere pasienter og sykere pasienter skal behandles i kommunene.

  – Kommunehelsetjenesten skal gjøre mer for å unngå unødige sykehusinnleggelser og de skal motta pasienter som er ferdigbehandlet i sykehus. Det er i den forbindelse viktig at alle parter er kjent med de reguleringer som er gitt som rammer for gode lokale løsninger, sier Lars Duvaland.

  Rammeverket er på plass

  Rammeverket er på plass

  Veilederen inneholder det nye rammeverket for fastlegeordningen i form av omfattende kommentarutgaver til fastlegeforskrift og rammeavtalen med KS. Den vil være tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.

  – En slik veileder kan naturligvis ikke gi svar på alle spørsmål som dukker opp i praksis. Vi ber derfor om innspill til videre bearbeiding, og tar sikte på en løpende revisjon av nettutgaven, sier Duvaland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media