Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Petter Aadahl forskningsdirektør ved St. Olavs hospital

  Petter Aadahl forskningsdirektør ved St. Olavs hospital

  Professor Petter Aadahl (f. 1955) tiltrer sin nye stilling 1. 6. 2013. Han kommer fra stillingen som avdelingssjef ved Avdeling for thoraxanestesi og intensivmedisin ved St. Olavs hospital.

  Aadahl tok medisinsk embetseksamen i Trondheim i 1980, ble godkjent spesialist i anestesiologi i 1988 og tok doktorgraden i 1996, og er dessuten professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Petter Aadahl har gitt ut og vært medforfatter på en rekke forskningspublikasjoner, og jobber også som veileder for medisinstudentene på forskerlinjen. Han leder i tillegg forskningsgruppen Eksperimentell og klinisk sirkulasjonsfysiologi, og vil fortsatt ha en stillingsprosent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i sin nye stilling som forskningsdirektør.

  Ny avdelingsdirektør på STAMI

  Ny avdelingsdirektør på STAMI

  Ved årsskiftet 2012 – 13 tiltrådte Karl-Christian Nordby (f. 1957) stillingen som avdelingsdirektør på Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

  Nordby tok medisinsk embetseksamen i 1983, ble godkjent spesialist i arbeidsmedisin i 2000 og tok doktorgraden i 2006.

  Karl-Christian Nordby kommer fra en stilling som overlege og forsker på Statens arbeidsmiljøinstitutt, samt en stilling som bedriftslege i Rommen bedriftshelsetjeneste. Han har hatt sitt hovedfokus på forskningen knyttet opp mot landbruk og kreft, og i de senere år på det store forskningsprosjektet på sement, hvor man har sett på betydningen av eksponering for støv i sementproduksjon for endring i lungefunksjon.

  Stener Kvinnsland kåret til Årets helseleder

  Stener Kvinnsland kåret til Årets helseleder

  Stener Kvinnsland (f. 1948) har mottatt Helselederprisen 2013. Prisen ble delt ut på Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NSH) lederkonferanse i februar 2013. Helseminister Jonas Gahr Støre var til stede ved utdelingen.

  Dette er en pris som deles ut årlig, og består av et kunstverk, et diplom og 10 000 kroner. Helselederprisen ble første gang delt ut i 2007 og årets utdeling er den sjuende i rekken.

  Kvinnsland tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1973, tok doktorgraden i 1980 og ble godkjent spesialist i onkologi i 1986.

  Han arbeidet ved Radiumhospitalet, St. Olavs hospital og en periode i industrien før han i 2002 kom til Haukeland sykehus som avdelingssjef ved Kreftavdelingen. I 2003 ble han viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Bergen, og siden 2007 har han vært administrerende direktør i Helse Bergen. Han er også styreleder ved Oslo universitetssykehus, noe han har vært siden 2011, og han har i en lang periode vært styreleder i Den norske kreftforening.

  Det var ledere på Haukeland som hadde nominert sin øverste sjef, og et utdrag av begrunnelsen for tildelingen lyder som følger: «Kvinnsland er en svært kunnskapsrik og analytisk leder med forstand, klokskap og stor arbeidskapasitet. Han har i flere år evnet å lede gjennomføringen av krevende prosesser med store organisasjonsendringer og nødvendige budsjettinnstramminger, hvor den reelle effektiviseringen har vært formidabel, men over tid likevel absorbert i organisasjonen.

  Kvinnsland har en unik evne til å bygge lojalitet i sin store ledergruppe, hvor alle divisjoner, klinikker og store som små avdelinger har hatt sin stemme og blitt sett og hørt.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media