Traumatiserte flyktninger må få bedre helsehjelp

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter en nasjonal strategi for innvandrerhelse og oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet til å prioritere høyspesialisert behandlingstjeneste til traumatiserte flyktninger.

  Traumatiserte pasienter har behov for et spesialisert tjenestetilbud. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Traumatiserte pasienter har behov for et spesialisert tjenestetilbud. Illustrasjonsfoto Colourbox

  I et brev sendt Helse- og omsorgsdepartementet mandag 18. februar anbefaler Legeforeningen at det opprettes høyspesialiserte behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for de mest traumatiserte og kompliserte tilfellene. En slik behandlingstjeneste vil gi det tilbudet som ikke er dekket i dagens helsetjeneste.

  Det ordinære hjelpeapparatet på DPS-ene og avtalespesialistene i psykiatri og psykologi, samt fastlegene, har ikke tilstrekkelig spesialkompetanse samlet, til å foreta diagnostikk og behandling av de mest kompliserte tilfellene, skriver Legeforeningen i brevet. De nasjonale og regionale sentraene for vold og traumatisk stress ivaretar veilednings- og undervisningsfunksjon overfor DPS-ene og kommunene. Men det er ytterligere behov for å styrke behandlingstilbudet, i form av en høyspesialisert behandlingsinstitusjon /behandlingstjeneste innen spesialisthelsetjenesten.

  De mest belastede pasientene har behov for et spesialisert tjenestetilbud som omfatter både tverrfaglig utredning og behandling av deres psykiske lidelse, deres somatiske tilstand/lidelse, psykososial utredning og behandling.

  Legeforeningen utarbeidet i 2008 statusrapporten Likeverdig helsetjeneste? Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere (1). Rapporten påpekte at Norge, i motsetning til de fleste andre land i Europa, ikke har kliniske spesialinstitusjoner for behandling av alvorlig traumatiserte flyktninger. Etter Legeforeningens vurdering er psykisk helsevern underdimensjonert for denne pasientgruppen.

  Hele brevet kan leses på: http://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Stotter-nasjonal-strategi-for-innvandrehelse/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media